In 2016 heeft gemeente Amsterdam de ‘Strategie naar een Stad zonder Aardgas’ vastgesteld. Doel: een aardgasvrije stad met betaalbare en duurzame alternatieve oplossingen. Daarnaast wil Amsterdam keuzevrijheid, een stem voor de Amsterdammer in te maken keuzes en open netten. In 2018 heeft het nieuwe college daar nog een schepje bij op gedaan. “Niet in 2050 zijn wij een aardgasvrije stad, maar in 2040! Bovendien willen wij koploper zijn in Nederland en Europa.” Over Morgen levert een bijdrage aan dit omvangrijke en uitdagende programma.


Vraag aan ons 

Om de strategie kracht bij te zetten is een City Deal gesloten met belangrijke stakeholders die essentieel zijn voor het slagen van deze strategie. Vijf corporaties (inclusief de federatie), netwerkbedrijven, warmtebedrijven en de stichting !Woon tekenden deze City Deal.

Over Morgen levert haar bijdrage met programmamanagers voor dit uitgebreide, complexe en uitdagende programma. Inmiddels bestaat het programma uit een team van circa 30 medewerkers. Binnen het programma wordt gewerkt aan grote strategische thema’s, zoals:

  • Hoe krijgen we de juiste kwaliteit aan energie op de juiste plaats in de stad?
  • Over welke duurzame bronnen kunnen we nu en in de toekomst beschikken?
  • Hoe ziet de businesscase eruit voor de hele stad? Hoe komen we tot betaalbare oplossingen?
  • Welke wijken, gaan met welke voorkeurstechniek in welke tijdspad van het aardgas af. Welke afwegingsleidraad gebruiken we hierbij?


Onze oplossing 

Naast bovenstaande activiteiten wordt ook gewerkt aan communicatiestrategieën en campagnes, participatiestrategieën en aanpakken. In een aantal wijken is het proces om aardgasvrij te worden gestart. Het programma biedt een belangrijke leeromgeving ten behoeve van de beleidsontwikkeling en de uiteindelijke besluitvorming door het gemeentebestuur. Maar ook om het Rijk te voeden met ideeën voor de juiste instrumenten en regel- en wetgeving.