Oud-Beijerland versterkt

Gemeente Oud-Beijerland


Vraag aan ons
Oud-Beijerland is een ondernemende gemeente. Toch leken in 2011 de initiatieven vanuit de markt en de samenleving stil te vallen. Daarom stelde Oud-Beijerland ons de vraag: hoe kunnen we als gemeente initiatieven stimuleren, faciliteren en op gang houden?

Contactpersoon

Gerwin Hop
Gerwin Hop
06 20 74 52 15 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Oud-Beijerland

Tags

gebiedsvernieuwing

Onze oplossing
Wij adviseerden de gemeente Oud-Beijerland om meer plannen te gaan ontwikkelen buiten de muren van het gemeentehuis. Dus om bewoners, marktpartijen en maatschappelijke organisaties actief uit te nodigen om zelf met ideeën te komen voor planontwikkeling. Het resultaat: de eerste online 3D structuurvisie van Nederland. Op een toegankelijke en interactieve website kunnen bezoekers geplande ontwikkelingen in Oud-Beijerland in 3D bekijken. En zelf ideeën toevoegen en reageren op initiatieven van anderen. De input is gebruikt voor het opstellen van de de definitieve structuurvisie. “Onze inwoners en ondernemers kunnen namelijk het beste aangeven wat zij belangrijk vinden voor Oud-Beijerland. We hechten veel waarde aan hun ideeën”, aldus wethouder Johan van Buuren. Met de online 3D structuurvisie bereikte de gemeente een veel groter publiek dan in voorgaande jaren. Bovendien ontving de gemeente ideeën en reacties van mensen die deze via de traditionele kanalen niet zouden hebben ingestuurd. Welke gemeente kan nog meer zeggen dat één op de zeven inwoners (ouder dan tien jaar) de structuurvisie en dus plannen voor de toekomst heeft bekeken?

Simple Share Buttons