Ontwikkelstrategie en financiële sturing De Vlierlanden

Gemeente Ommen


Vraag aan ons
Adviseer ons over de ontwikkelstrategie voor de nieuwe woonwijk De Vlierlanden, rol deze uit en zorg dat er een financieel kader ligt dat robuust en toekomstbestendig is.

Contactpersoon

Maurits Materman
Maurits Materman
06 46 13 42 92 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Ommen

Tags

financiële sturing

De ontwikkelstrategie en het neerzetten van een financieel robuust kader zijn hand in hand gegaan. Het één kan niet zonder het ander. Door het stellen van robuuste, financiële kaders (o.a. in de waardering van de grondportefeuille) werd ook de voorgenomen ontwikkelstrategie haalbaar. Expliciete keuzes geven een duidelijke koers aan de ontwikkeling van De Vlierlanden.

De kern van de ontwikkelstrategie is simpel; vraaggestuurd, gefaseerd en de eindgebruiker centraal. Medio 2015 hebben 200 geïnteresseerden uit Ommen en omgeving hun wensen en ideeën geuit op de inloopbijeenkomst. Bewoners konden reageren op stellingen over onderwerpen als groen, water en verkeer. Met name over zelfbouw zijn bewoners laaiend enthousiast. De gemeente heeft vervolgens ontwerpsessies gestart waaraan potentiële bewoners deelnamen.

Na de ontwerpsessies en de individuele vervolggesprekken met geïnteresseerde kavelkopers werd het tijd om iedereen ook echt een plek te geven in het plan. Deelnemers konden in verschillende rondes een ‘vlag’ plaatsen op de door hen gewenste kavel. Het gros van de deelnemers had al snel een pre-optie te pakken, maar voor enkele kavels diende er geloot te worden.

Uitgelote deelnemers konden in een vervolgronde opnieuw een vlag plaatsen of er werd een nieuwe kavel gemaakt die aansluit bij hun wensen. Al ontwerpend werden er ‘live’ als het ware nieuwe mogelijkheden gecreëerd! Kavel wat breder, dieper of ondieper of simpelweg het samenvoegen van 2 kavels tot één grotere, het kon allemaal. Als de ruimtelijke kwaliteit en de financiële haalbaarheid van het plan maar overeind bleef.

Medio 2016 zijn de eerste woningen in aanbouw genomen. Inmiddels wonen er al mensen en zijn nog tientallen woningen in aanbouw. Nu is het ook het moment aangebroken om woningcorporatie De Veste en projectontwikkelaars te laten participeren in de verdere ontwikkeling van De Vlierlanden.

Simple Share Buttons