Ontwikkelperspectief Weerselo

Gemeente Dinkelland


Vraag aan ons
Faciliteer het proces om op een moderne manier het centrum van Weerselo te herontwikkelen, zodanig dat het dorp meer eigenaarschap voelt, er snel zichtbaar resultaat wordt geboekt en de ontwikkeling toekomstbestendig is.

Contactpersoon

Erik Tissingh
Erik Tissingh
06 20 74 52 18 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Dinkelland

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing, vitale centrumgebieden

Weerselo is een typisch Twents dorpje met 3300 betrokken inwoners en een aantal kenmerkende problemen voor dorpen in de randen van het land, zoals krimp, vergrijzing, voorzieningen die onder druk staan en een centrum waar te lang niet in is geïnvesteerd. Over Morgen regisseert in opdracht van de gemeente Dinkelland een modern proces waarin het dorp aan zet is om realistische ambities te bepalen en deze vanuit een kansenkaart te concretiseren tot een flexibel ruimtelijk ontwikkelperspectief. Het dorp krijgt zo eigenaarschap en op deze wijze maken we de centrumontwikkeling toekomstbestendig.

Met diverse gesprekken, inloopbijeenkomsten, verschillende werksessies en een interactieve website (www.mijnweerselo.nl) is het ontwikkelperspectief in een jaar tot stand gekomen. Vanuit het ontwikkelperspectief is in minder dan een jaar tijd een inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld conform dezelfde participatieve werkwijze. In een bouwteam, waarin Over Morgen ook een rol heeft om te zorgen dat de belangen van de omgeving ook in de uitvoeringsfase goed geborgd blijven, werkt de aannemer samen met de gemeente aan de herinrichting van de openbare ruimte. Bestaande partijen in het centrum zoals de school, bibliotheek, winkels, horeca en het verzorgingstehuis helpen we met het benutten van kansen, door te werken met flexibele ruimtelijke procedures, financiële ondersteuning en advies.

Het resultaat van deze intensieve participatieve gebiedsontwikkeling is dat het centrum van Weerselo in 2018 een volledig vernieuwd centrum heeft, wat recht doet aan de wensen van de bevolking. Ook begint het dorp steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het in stand houden van verschillende voorzieningen; bewoners hebben uit eigen beweging een eigen stichting opgericht om de bibliotheek te behouden en te runnen.

 

Simple Share Buttons