Ontwikkeling binnenstad

Gemeente Schiedam


Vraag aan ons
Stel vanuit de toekomstvisie voor de stad een ontwikkelperspectief op voor de binnenstad op basis waarvan concrete vooruitgang kan worden gerealiseerd.

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Schiedam

Tags

vitale centrumgebieden

Onze oplossing
Een toekomstperspectief van een bestaande stad heeft pas waarde als deze daar ook ontstaat. In het gebied hebben wij samen met relevante partijen een toekomstperspectief voor de binnenstad opgesteld. Een perspectief dat concreet genoeg is om initiatief uit te lokken en helderheid te geven over de haalbaarheid hiervan. Voor de gemeente is het de belofte aan de stad om de ingeslagen koers te bestendigen. Een concrete prioritering van middelen en maatschappelijke, economische en ruimtelijke ambities zetten dit nader kracht bij.

Simple Share Buttons