Ontwikkelen nieuwbouwlocaties

Gemeente Scherpenzeel


Vraag aan ons
Op welke manier kunnen wij de nieuwbouwlocaties Zuid, en in het bijzonder het deelgebied De Heijhorst, het best ontwikkelen?

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Scherpenzeel

Tags

gebiedsvernieuwing

Onze oplossing
De ontwikkeling van nieuwbouwlocaties kan niet langer zonder het actief betrekken van de eindgebruiker. Wij hebben een inspiratieavond georganiseerd waarin we de eerste stap naar een consumentgerichte ontwikkeling hebben gezet. Meer dan 100 deelnemers hebben samen nagedacht over de kwaliteiten van de locatie en hun woondroom. Maar minstens zo belangrijk waren de eerste ideeën over passende organisatievormen (collectief – individueel, zelf ontwerpen – cataloguswoning, etc.) en de financiële arrangementen die daarbij horen. Het mooiste resultaat van de avond was de spontane oprichting van twee bewonersinitiatieven die met elkaar een woonconcept ontwikkelen.

Simple Share Buttons