Omgevingsvisie Rijnwaarden

Gemeente Rijnwaarden


Vraag aan ons
Stel met de gemeente Rijnwaarden, haar inwoners en ondernemers een Omgevingsvisie op. Een visie die anticipeert op de nieuwe Omgevingswet.

Contactpersoon

Dave Alberts
Dave Alberts
06 47 66 69 91 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Rijnwaarden

Tags

implementatie omgevingswet

Onze oplossing
Over Morgen is nauw betrokken bij de komst van de nieuwe Omgevingswet. Met het opstellen van de Omgevingsvisie voor de gemeente Rijnwaarden werken we volgens het gedachtegoed van de nieuwe wet. We stellen een visie op waarin de drie domeinen, sociaal, ruimtelijk en economisch, integraal aan bod komen. De manier waarop de visie tot stand komt, is minstens zo belangrijk als de visie zelf. Met de gemeente hebben we een set spelregels opgesteld, die leidend is voor het handelen tijdens en na het proces. Het geeft invulling aan de rol van de gemeente en legt de basis voor een open houding in samenwerking met bewoners en ondernemers. De gemeente gaat ruimte bieden voor initiatief, maar zal tegelijkertijd participanten uitdagen en faciliteren om van meedenken over te gaan tot meedoen. Een gemeenschappelijke koers en uitvoeringsagenda wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie, maar we zijn pas geslaagd als ook na het opstellen van de visie de energie en creativiteit wordt vastgehouden.

Simple Share Buttons