Omgevingsvisie Overbetuwe

Gemeente Overbetuwe


Vraag aan ons
Begeleid de gemeente Overbetuwe op basis van een passende strategie en aanpak bij onder andere het participatie- en cocreatieproces voor de Omgevingsvisie Overbetuwe.

Contactpersoon

Tjakko Dijk
Tjakko Dijk
06 24 54 46 38 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Overbetuwe

Tags

gebiedsvernieuwing, implementatie omgevingswet

In binnen- en buitenland luidt het nieuwe planologische credo als volgt: laat inwoners meedenken over hun leefomgeving. In Nederland wordt hier vaak gehoor aan gegeven. Bijvoorbeeld bij de inrichting van speeltuinen, de opknapbeurt van een lokale weg of bij grootschalige nieuwbouwprojecten. Sinds kort is het mogelijk ook Omgevingsvisies aan het rijtje toe te voegen. Visies die voor iedere gemeente, met de komst van de Omgevingswet, verplicht worden. Visies die gaan over het gehele grondgebied en zowel sociale als ruimtelijke aspecten behandelen. Kortom: visies die verder reiken dan veel inwoners en ondernemers beseffen.

Juist dan is de uitdaging om ook die inwoners en ondernemers mee te laten praten en te zoeken naar manieren om ook hun ideeën te gebruiken voor een Omgevingsvisie. Over Morgen helpt de gemeente Overbetuwe bij die zoektocht. Bijvoorbeeld met het platform www.overbetuwe2040.nl. Maar ook door de organisatie van een drukbezochte inloopavond. Of door de kernen van Overbetuwe te bezoeken met een bouwkeet om met de mensen te praten. Zo brengen we de Omgevingsvisie letterlijk naar de bewoners. Met gerichte vragen maken we het bovendien mogelijk om de thema’s van de Omgevingsvisie te vertalen naar zaken die iedere bewoner of ondernemer begrijpt. Aan de hand van de informatie die we uit de samenleving ophalen begeleiden we ook de inhoudelijke kant van de Omgevingsvisie.

Simple Share Buttons