Meerjarenprognose Grondexploitatie en risicoanalyse

Gemeente Vianen


Vraag aan ons
Opstellen van een Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG) om op gemeenteniveau inzicht te bieden in de actuele en het verwachte financiële resultaat van alle projecten. Gecombineerd met een statistische risicoanalyse voor het bepalen van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf Vianen.

Contactpersoon

Laureen Geuther
Laureen Geuther
06 42 96 77 87 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Vianen

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

Onze oplossing
Over Morgen heeft het MPG opgesteld in het in eigen huis ontwikkelde grondexploitatiemodel. Met dit rekenmodel is het mogelijk eenvoudig verschillende consolidaties te genereren en de financiële resultaten te analyseren. Belangrijke variabelen zijn de ontwikkeling van de boekwaarden, de renten, de nominale posten en de verschillende saldi. Met dit instrument is de gemeente Vianen in staat belangrijke afwegingen te maken op basis van de meerjarenverwachting ten aanzien van de verwachte financiële resultaten op de projecten.

Een belangrijk onderdeel van de MPG is een overzicht van de risico’s. Zodoende kan inzichtelijk worden gemaakt of het totaal van de risico’s (in geld uitgedrukt) kleiner is dan de omvang van de Algemene reserve grondexploitatie. Een Monte Carlo simulatie brengt dit risicoprofiel in beeld.

Om te borgen dat het MPG een product van de gemeente is, vind Over Morgen het uitermate belangrijk de ambtenaren te betrekken bij de keuzen en het bestuur te committeren aan de resultaten.

Simple Share Buttons