Implementatie Omgevingswet

Gemeente Leeuwarden


Vraag aan ons
Geef richting aan de implementatie van de Omgevingswet in Leeuwarden.

Contactpersoon

Co Verdaas
Co Verdaas
06 43 26 40 85 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Tags

implementatie omgevingswet

Overzicht en richting, dat zijn de kernbegrippen in de gekozen aanpak. De implementatie van de Omgevingswet raakt aan de interne organisatie, de dienstverlening, de communicatie, de politieke besluitvorming, visievorming, informatievoorziening en de instrumenten. Ook hangen deze dimensies samen. Dat vraagt om overzicht: wat moet op welk moment gebeuren, wat vraagt om politieke besluiten, wat is een kwestie van ambachtelijke implementatie en wat kan nog even blijven liggen? Op deze wijze kan de energie en aandacht gericht worden ingezet en worden er heldere beslismomenten georganiseerd.

De inzet van Leeuwarden is de opmaat geweest voor de Friese aanpak. In samenspraak met de provincie en tal van Friese gemeenten is geconstateerd dat het gezamenlijk gesprek over maatschappelijke thema’s centraal moet staan bij het proces om tot een Omgevingsvisie te komen. Door de krachten te bundelen wordt voorkomen dat iedere gemeente, provincie en waterschap separaat een traject optuigen om tot een Omgevingsvisie te komen. Dit creëert meer eigenaarschap, bespaart proces- en plankosten en is een aanpak die past bij de gedachte achter de Omgevingswet: het maatschappelijk vraagstuk moet centraal staan! De aanpak is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven en wordt gezien als een mooi voorbeeld van de zogeheten ‘ketenintegratie’.

Simple Share Buttons