Laadoplossing Designer Outlet Centre Roermond

Designer Outlet Centre


Vraag aan ons
Wat is voor Designer Outlet Centre Roermond de meest geschikte laadoplossing voor de komende jaren, passende bij het profiel van onze bezoekers, en hoe kunnen wij dit realiseren?

Contactpersoon

Mark Verbeet
Mark Verbeet
06 42 97 06 94 | mail

Opdrachtgever

Designer Outlet Centre

Tags

elektrische mobiliteit

Over Morgen heeft bij de start van het project het management van het DOC op basis van een enthousiasmerende presentatie meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Mede om een duidelijk onderscheid te maken tussen alle feiten en misvattingen over het onderwerp bij alle ‘beslissers aan tafel’. Vervolgens zijn achtereenvolgens de volgende werkzaamheden verricht:

  • Analyseren van het reis-n verblijfsprofiel van een bezoeker van het DOC. Deze analyse leidde tot een ‘laadbehoefte per bezoek’ op basis waarvan wij de meest toekomstvaste laadoplossing bepaalt hebben voor de komende jaren.
  • Maken van een concreet voorstel laadoplossing: type laadinfrastructuur, vermogens, aantal, ingroeiscenario’s en benodigde investeringen.
  • Adviseren in technische aspecten: wijze van aansluiten laadoplossing (Enexis) en ‘smart charging’.
  • Opstellen van een business case en adviseren over realisatiestrategie (incl. risico’s): zelf investeren als DOC of het overlaten aan een marktpartij?
  • Opstellen van een standaardovereenkomst voor contractering marktpartij

Uiteindelijk heeft ons advieswerk geleid tot interne besluitvorming en gaat het DOC de komende jaren in stappen een toekomstbestendige laadinfrastructuur realiseren. Alle overige infrastructuur sorteert qua capaciteit al voor op deze stapsgewijze ontwikkeling.

Simple Share Buttons