Kempenbaan Veldhoven

Gemeente Veldhoven


Vraag aan ons
Hoe komen we tot een succesvol communicatie- en participatietraject voor de Kempenbaan?

Contactpersoon

Mirte van der Vliet
Mirte van der Vliet
06 41 43 20 07 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Tags

vitale centrumgebieden

Onze oplossing
Over Morgen heeft een communicatieplan opgesteld met een analyse van de Kempenbaan en een beschrijving van de communicatie- en participatiedoelen, de doelgroepen en de communicatiestrategie. Hieruit vloeien een planning voort en de in te zetten middelen. De kern van de communicatieaanpak wordt gevormd door interactieve projectwebsite met achtergrondinformatie over de Kempenbaan, werkzaamheden, omleidingen én een 3D-Model over de toekomstige Kempenbaan waar bezoekers de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Als onderdeel van het uitvoeringsteam van de Kempenbaan voeren wij dit communicatieplan uit.

Simple Share Buttons