Inzicht energietransitie regio Rijnmond

Alliantie Duurzaam Rijnmond


Vraag aan ons
Kan Over Morgen per gemeente inzicht verschaffen in de opgave van de energietransitie, inclusief de regionale kansen die er liggen en de gemeenten helpen om hun aanpak te concretiseren? Breng in beeld welke en hoeveel duurzame energie in de toekomst nodig is en wat op grondgebied van de gemeenten kan worden opgewekt. Vertaal dit naar een regionaal overzicht en betrek ambtenaren en bestuurders in dit proces.

Contactpersoon

Rijk van Voskuilen
Rijk van Voskuilen
06 83 16 89 29 | mail

Opdrachtgever

Alliantie Duurzaam Rijnmond

Tags

energie & klimaat

De 13 gemeenten van de regio Rijnmond werken samen in de Alliantie Duurzaam Rijnmond. Vanuit deze regionale kracht willen zij een flinke stap zetten richting de energietransitie. Per gemeente heeft Over Morgen een factsheet energieneutraliteit opgesteld. Dit is een visueel document dat op basis van onze expertise op hoofdlijnen de energiemix van de toekomst laat zien. Deze is gebaseerd op de totale huidige energievraag en de transitie die we verwachten op het gebied van, onder andere, aardgasloos vastgoed, elektrisch vervoer, duurzame energieopwekking en de industrie.

Door middel van werksessies hebben we de gemeenten geholpen aan een gelijk kennisniveau. Cruciaal om elkaar te begrijpen binnen de regio. Ook is per gemeente een passende energiemix voor de toekomst besproken, gebaseerd op de lokale situatie. Met behulp van de door Over Morgen gemaakte Warmte Transitie Atlas (WTA) is al een doorkijkje naar de uitvoering gemaakt. De verantwoordelijke bestuurders zijn nauw betrokken bij dit proces en er is een bestuurlijke werksessie georganiseerd. De 13 individuele factsheets zijn samengebracht naar 1 regionale variant op basis waarvan in gezamenlijkheid binnen de ADR keuze’s gemaakt kunnen worden hoe de energietransitie verder vorm te geven.

Simple Share Buttons