Circulaire kansen inventarisatie Teylingen


Vraag aan ons 

Gemeente Teylingen benoemt circulaire economie als trend in haar Duurzaamheidsagenda. Binnen de gemeentelijke organisatie leeft het onderwerp circulaire economie in Teylingen nog niet. Daarom is behoefte om circulaire economie concreet en zichtbaar te maken in pilotprojecten zodat het enthousiasme binnen de gemeente toeneemt. Wat betekent het precies? Wat is er mogelijk? De gemeente vroeg Over Morgen een versnelling van de transitie naar een circulaire economie te realiseren door kennis te delen en concrete pilotprojecten voor te stellen waarmee de gemeente aan de slag kan.

Ons antwoord

Wij begonnen met een rondje langs de velden. We bespraken met diverse afdelingen van de gemeente wat circulair is, wat er al gebeurt en waar mogelijk kansen liggen om aan de slag te gaan.

In de weken daarna was het tijd voor inspiratie. We organiseerden een circulaire expositie om de gemeentelijke organisatie breder bekend te maken met circulaire economie. Gedurende drie weken zijn diverse circulaire voorbeeldprojecten gepresenteerd waarmee de gemeente zelf aan de slag kan in de openbare ruimte, gebouwen en inrichting en consumentenproducten. In een setting met een tafel van een oude gymzaalvloer, tapijttegels gemaakt van oude visnetten en plantenbakken van oude bomen uit de wijk zijn diverse sessies georganiseerd om kansrijke projecten te bedenken. Tipje van de sluier: circulair bladafval en bermgras, diverse facilitaire inkooptrajecten, een nieuwbouwproject en een gebiedsontwikkeling. De expositie werd afgerond met een pubquiz over circulaire economie met een bijpassend prijzenpakket: biertjes gebrouwen met regenwater waarbij het restproduct (bierborstel) wordt gebruikt voor het bakken van brood.

Ten slotte hebben wij een plan van aanpak gemaakt voor de circulaire omgang met bermgras en bladafval. Daarbij zijn concrete hoogwaardige afzetmogelijkheden voorgesteld aan de gemeente.

Wilt u ook uw interne organisatie bewust maken van de noodzaak en mogelijkheden van een circulaire economie of concreet aan de slag met projecten? Laat het ons weten.

Gepubliceerd: 23-04-2019