Inspiratiesessie Omgevingswet

Gemeente Zevenaar


Vraag aan ons
Organiseer en begeleid een inhoudelijke en inspirerende raad- en collegesessie over de Omgevingswet.

Contactpersoon

Feddo Zielstra
Feddo Zielstra
06 19 19 22 29 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Zevenaar

Tags

implementatie omgevingswet

De raden en colleges van de gemeente Zevenaar en Rijnwaarden willen na hun fusie voortvarend aan de slag met de praktische uitwerking van de Omgevingswet. Hiervoor is vanzelfsprekend een zeker kennisniveau van organisaties nodig. Zowel over de geest van de Omgevingswet als de gevolgen die de komst van deze wet met zich meebrengt. Over Morgen heeft in twee sessies de raden, colleges en  managementteams van beide gemeenten deze materie laten verdiepen.

Een juist kennisniveau maakt het immers mogelijk daadwerkelijk aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Door middel van cases en dialoog is het mogelijk een organisatie goed voor te bereiden op de komst van de wet. Het gaat daarbij niet alleen om de veranderende methoden en instrumenten. Juist de sturingsfilosofie is een belangrijk en tegelijkertijd lastig onderwerp. Kies je voor loslaten en zo ja, bij welke onderwerpen? Hoe behoud je controle maar geef je tegelijkertijd ruimte aan initiatieven uit de stad? Door middel van passende werkvormen en inhoudelijke sprekers worden dit soort  vraagstukken gezamenlijk beantwoord. De gemeenschappelijke conclusie biedt vervolgens het nodige vertrekpunt om met de verdere invulling van de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Simple Share Buttons