Impactanalyse Omgevingswet

Gemeente Pijnacker-Nootdorp


Vraag aan ons
Ondersteun zowel inhoudelijk als procesmatig de totstandkoming van een impactanalyse waar een brede groep medewerkers aan heeft bijgedragen.

Contactpersoon

Paul den Otter
Paul den Otter
06 10 22 31 37 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Tags

implementatie omgevingswet

In Pijnacker-Nootdorp wil de gemeente samen met bewoners, initiatiefnemers en andere partijen aan de slag met een toekomstbestendige woon- en leefomgeving. De komst van de Omgevingswet ziet de gemeente als kans. Een kans waardoor het mogelijk is op nieuwe wijze samen te werken en meer van ‘buiten’ naar ‘binnen’ te denken.

Medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit allerlei disciplines en lagen uit de organisatie zijn op zoek gegaan naar hun gezamenlijke vertrekpunt van de Omgevingswet. Op basis van zes verschillende thema’s is het gesprek gevoerd over waar de organisatie staat. Het College heeft richting gegeven aan de discussie door op voorhand ambities te stellen. Aan de hand van peilingen, groepsgesprekken en praktijkcases is de veranderopgave in beeld gebracht. Deze veranderopgave bepaalt de impact die de Omgevingswet heeft op de gemeentelijke organisatie. Het resultaat was niet alleen meer gevoel bij de opgave, maar ook de kans om op integrale wijze met elkaar van gedachten te wisselen over de Omgevingswet. Het proces wat Over Morgen heeft gefaciliteerd heeft richting gegeven aan het plan van aanpak dat daarna is opgesteld.

Simple Share Buttons