Hernieuwbare energie laten werken!

Gemeente Almere


Vraag aan ons
De stad Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Een gigantische ambitie die vraagt om een passend programma om er samen met de stad werk van te maken. Aan ons is de vraag gesteld om het programma op te stellen dat er voor gaat zorgen dat Almere in 2022 zoveel als mogelijk wordt gevoed door hernieuwbare energie.

Contactpersoon

Jeroen Roeloffzen
Jeroen Roeloffzen
06 42 70 41 08 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Tags

energie & klimaat

Onze oplossing
In Almere gebeurt veel op het gebied van hernieuwbare energie. Bewoners, bedrijven en overige partijen in de stad maken hier al werk van. Daarbij zien we dat de transitie naar hernieuwbare energie technische, maar vooral sociale innovatie vraagt.

Het door ons opgestelde programmaplan ‘Energie Werkt!’ gaat dan ook vooral uit van een benadering die partijen uit de stad uitnodigt en uitdaagt om mee te doen aan de energietransitie. Het is immers hun energie waar het over gaat. Door focus te brengen in alle (bestaande) projecten en specifiek op doelgroepen te focussen, versnellen we de transitie. Het programma verbindt partijen, gaat vooral uit van al beschikbare en betrouwbare energiebronnen en zorgt ervoor dat op korte termijn resultaten zichtbaar worden. Bestaande energie wekt op die manier snel nieuwe energie op!

Simple Share Buttons