Herbestemming schoollocatie Borne

gemeente Borne


Vraag aan ons
Organiseer een proces waarin buurtbewoners een heel nadrukkelijke rol en stem hebben in de herbestemming van vrijkomende schoollocaties.

Contactpersoon

Dave Alberts
Dave Alberts
06 47 66 69 91 | mail

Opdrachtgever

gemeente Borne

Tags

vitale centrumgebieden

In de gemeente Borne komen een aantal schoollocaties leeg te staan. Een aantal van deze scholen staan middenin woonwijken en vervullen daarmee een belangrijke functie in de wijk. Door de schoollocaties een nieuwe bestemming te geven moeten de locaties weer betekenis krijgen voor de buurt, die tevens duurzaam en haalbare is. In een prijsvraag-achtig proces hebben bewoners, bedrijven, ontwerpers, ruimdenkers de kans gekregen om een idee in te dienen voor de herbestemming van de school. Met de creatieve campagne “borne schoolt om” is in de regio veel aandacht gecreëerd voor het project. Het resultaat: 17 goede ideeën! Een jury bestaande uit buurtbewoners, experts en ambtenaren selecteerde de vier beste ideeën. Deze zijn via een ideeënexpositie, huis-aan-huis-verzending en de projectwebsite www.borneschooltom.nl breeduit geëtaleerd. De buurt mocht vervolgens haar stem uitbrengen op één van deze ideeën. Met de winnaar maakt de gemeente afspraken om tot uitvoering van het plan te komen.

Simple Share Buttons