GIS voorspelt netwerk van laadpunten

Gemeente Den Haag


Vraag aan ons
Maak inzichtelijk hoeveel elektrische auto’s we in onze gemeente gaan krijgen en wat voor laadinfrastructuur we daarvoor moeten organiseren.

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Tags

data, elektrische mobiliteit

Het aantal elektrische auto’s groeit hard en deze groei blijft zich doorzetten. Voor de eerste paar auto’s kun je gewoon laadpalen plaatsen, maar hoe gaat de toekomst eruit zien als er grote hoeveelheden elektrische auto’s worden aangeschaft? Voor de gemeente Den Haag hebben we met behulp van GIS inzichtelijk gemaakt waar de bewoners, forenzen en bezoekers van de stad graag hun elektrische auto willen laden. Door GIS te gebruiken om het parkeerareaal te analyseren kan tegenover deze vraag ook een optimale laadinfrastructuur en bijbehorende businesscase gekoppeld worden. Hierdoor hoeft de gemeente niet meer reactief te zijn in het plaatsen van oplaadpalen, maar is zij tevens in staat dit proactief doen.

Deze toepassing van GIS is inmiddels voor bijna 50 gemeenten uitgevoerd, zodat ook zij hun beleid concreet kunnen maken. Verder gebruiken we GIS voor vraagstukken over restwarmte, zonne-energie en verduurzaming van bestaande woningbouw. Met behulp van GIS maken wij deze vraagstukken concreet, brengen de ruimtelijke effecten ervan in kaart en geven op die manier focus aan een project.

Simple Share Buttons