Gezocht: nieuwe exploitant voor Stadhuis

Gemeente Culemborg


Vraag aan ons
Het gemeentebestuur van Culemborg zoekt een marktpartij die van het stadhuis weer een levendig ‘huis van de stad’ kan maken. Hierbij wordt gedacht aan een invulling die een maatschappelijke meerwaarde geeft aan de stad. Het stadhuis is daarnaast voor de gemeente het democratische huis van de stad waar het gemeentebestuur vergadert en een aantal representatieve bijeenkomsten van de gemeente plaatsvinden. Het stadhuis moet nog veel meer een huis van en voor Culemborg en haar inwoners worden en daarom zoekt de gemeente een nieuwe exploitant voor het stadhuis.

Contactpersoon

Saskia Moolhuijzen
Saskia Moolhuijzen
06 14 35 21 36 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Culemborg

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

Onze oplossing
De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente gewerkt aan verschillende scenario’s die mogelijk zijn voor de exploitatie van het stadhuis. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur gekozen voor een scenario waarbij de maatschappelijke doelstelling voorop staat en daarnaast een kostendekkende exploitatie wordt gehaald.

Over Morgen is betrokken vanaf het moment dat het gemeentebestuur heeft gekozen voor het meest passende scenario. In eerste instantie was het idee om hiervoor via een aanbesteding een exploitant te zoeken. Gezien de onbekendheid met de markt en de onzekerheid over geschikte partijen, heeft Over Morgen voorgesteld om eerst een open marktconsultatie op te starten. Geïnteresseerde partijen zijn uitgenodigd voor een Open Huis bijeenkomst op het stadhuis, waarna zij zich aan konden melden als geïnteresseerde. Uiteindelijk hebben zich 5 partijen gemeld en zij hebben in een presentatie hun idee voor de exploitatie van het stadhuis gepresenteerd aan de gemeente. Het vervolgtraject met deze 5 partijen is nu in gang gezet! Door de open marktconsultatie heeft de gemeente veel beter zicht gekregen op de invulling van de criteria die zij echt belangrijk vindt en geeft de markt, in samenwerking met de gemeente, invulling voor het vervolgtraject. Een mooi voorbeeld van herbestemming van maatschappelijk vastgoed!

Simple Share Buttons