Gebiedsvernieuwing Klein Plaspoelpolder

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Vraag aan ons
Faciliteer het proces om op een moderne manier Klein Plaspoelpolder te herontwikkelen zodat er ook binnen de eigen organisatie een cultuuromslag ontstaat.

Contactpersoon

Erik Tissingh
Erik Tissingh
06 20 74 52 18 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tags

gebiedsvernieuwing

Klein Plaspoelpolder ligt midden in de woonstad Leidschendam-Voorburg; en is nu een lappendeken aan functies, met verborgen kwaliteiten. Het is de uitdaging het gebied de komende jaren te transformeren, zodat het gebied beter gaat functioneren en er kwaliteit wordt toegevoegd. Over Morgen heeft met de gemeente en de huidige en toekomstige gebruikers een visie opgesteld, die zich richt op kwaliteit en een heldere ambitie formuleert. Een gedragen visie die inspireert en duidelijkheid geeft. Daardoor hebben marktpartijen het comfort te investeren. Flexibiliteit is een van de sleutelwoorden. De visie is niet in beton gegoten zodat op kansen kan worden ingespeeld. Een spelregelkaart geeft helder de kaders voor de invulling van deelgebieden. Abstract waar het kan, concreet waar het moet. De ontwikkeling van het eerste deelgebied is snel op gang gekomen. En de gemeente maakt met dit proces een andere manier van werken eigen. Een ontwikkeling van het gebied én de gemeente zelf in de geest van de Omgevingswet.

Simple Share Buttons