Gebiedstransformatie Meeslouwerpolder

Gemeente Leidschendam-Voorburg


Vraag aan ons
Ontwikkel samen met ondernemers en andere betrokken in het gebied een perspectief voor een economisch en sociaal vitaal Meeslouwerpolder.

Contactpersoon

Arie-Willem Bijl
Arie-Willem Bijl
06 51 58 49 69 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing, implementatie omgevingswet

Een combinatie van glastuinders en andere lokale bedrijvigheid en functies lijkt het meeste perspectief te hebben om de Meeslouwerpolder vitaal en veerkrachtig te houden. De ontwikkelde strategie voor het toevoegen van waarde aan de Meeslouwerpolder, doormiddel van het toepassen van de ruimte voor ruimte-regeling, vraagt om dynamisch en integraal beleid. Er wordt geen totaalplan voor de ontwikkeling van de polder gemaakt, maar op basis van initiatieven van grondeigenaren en persoonlijke gesprekken gekeken naar wensen en ontwikkelmogelijkheden. De verschillende belangen, afwegingen en functies in het gebied maken dat samenwerking tussen verschillende beleidsvelden binnen de gemeente cruciaal is voor de uitvoering van het project. Over Morgen heeft daarom een interne leeromgeving gefaciliteerd waaruit een pilotteam is ontstaan. In dit pilotteam is een werkwijze ontwikkeld die initiatieven mogelijk maakt, nu, maar ook over tien jaar.

In samenspraak met de betrokkenen in de polder, de gemeente en de provincie zijn zodoende spelregels opgesteld. Deze spelregels geven ondernemers de zekerheid dat zij hun initiatief kunnen doorzetten en overheden de garantie dat het ontwikkelen van deze initiatieven binnen de gestelde voorwaarden past. Deze werkwijze draagt bij aan het behoud van Stompwijk als vitale kern in het landelijk gebied, met perspectief voor zowel inwoners en ondernemers.

Simple Share Buttons