Gebiedsontwikkeling de Plantage

Gemeente Geldermalsen


Vraag aan ons
Verzorg het projectmanagement en de financiële begeleiding van de Plantage.

Contactpersoon

Bram Friesen
Bram Friesen
06 53 24 84 01 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Geldermalsen

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

Over Morgen kiest hiervoor de aanpak waarbij goede afspraken uit het verleden als basis worden gerespecteerd en waar per deelontwikkeling nieuwe (ontwikkel)afspraken worden gemaakt. Hierdoor bestaat er binnen een gekaderd speelveld voor alle partijen voldoende flexibiliteit en ruimte voor inbreng van eigen expertise. Zo kunnen ontwikkelaars snel goed inspelen op marktontwikkelingen en gericht hun producten aanbieden, en kan de gemeente sturen op de grondexploitatie. Dit doen we onder andere door een gerichte grondprijsbenadering.

Op basis van de duurzaamheidsvisie van de gemeente wordt vanaf 2018 gasloos gebouwd. De juridische, technische en financiële consequenties vragen om gerichte afstemming tussen marktpartijen, nutsbedrijven en de gemeente in het aangaan van contractuele verplichtingen onderling en naar kopers van grond en woningen.

Door de inzet van Over Morgen is een versnelling van de bouwproductie gerealiseerd en sluiten partijen medio 2017 een overeenkomst voor de volgende bouwfase van circa 350 woningen waarin vooruitlopend op landelijke regelgeving gasloos wordt gebouwd.

Simple Share Buttons