Gebiedsontwikkel-programma Hart van de Heuvelrug

Provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest


Vraag aan ons
De drie overheden werken de komende 10 jaar intensief samen om projecten te realiseren die bijdragen aan de programmadoelen. Met als gezamenlijke missie om het unieke gebied verder te versterken. De ‘groene’ en ‘rode’ projecten kennen samenhang op planologie en financiën. Over Morgen is gevraagd om namens de provincie Utrecht en beide gemeenten het programmamanagement te verzorgen.

Contactpersoon

Ruben Visser
Ruben Visser
06 14 97 30 77 | mail

Opdrachtgever

Provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest

Tags

gebiedsvernieuwing

Over Morgen verzorgt sinds medio 2015 het (onafhankelijk) programmamanagement van het programma Hart van de Heuvelrug. Wij combineren onze expertise van gebiedsontwikkeling met verbindend programmamanagement. De programmamanager heeft zowel een sturende, verbindende als adviserende rol. Over Morgen stuurt het programma aan met respect voor de individuele projectverantwoordelijkheid van de programmapartners. Onze drive is het organiseren van een succesvolle samenwerking waarbij alle betrokkenen werken aan een prachtig doel: het versterken van de Hart van de Heuvelrug!

Onderdeel van het verzorgen van het programmamanagement betreft de financiële sturing van het programma. Jaarlijks wordt de mastergrondexploitatie herzien. Het totale programma vertegenwoordigt een financiële omvang van circa 90 miljoen euro. Risicomanagement is hierbij cruciaal.

De afgelopen anderhalf jaar zijn diverse resultaten geboekt in het programma. De woningbouwprojecten zijn gereed voor gronduitgifte, op bedrijventerrein Richelleweg zijn bedrijfskavels uitgegeven en de natuurcorridors met haar ecoducten zijn gerealiseerd.

Voor meer informatie: kijk op http://www.hartvandeheuvelrug.nl/

Simple Share Buttons