Financiële planbegeleiding Heiloo

Gemeente Heiloo


Vraag aan ons
De gemeente Heiloo heeft Over Morgen nadrukkelijk gevraagd de continuïteit en borging in te vullen voor de planeconomische werkzaamheden, voor zowel de projecten als de strategie en coördinatie van de planeconomische discipline binnen de gemeentelijke organisatie. Belangrijke aspecten hierbij zijn een integrale sturing op de grondexploitaties en een sensitieve opstelling in en naar de politieke arena toe.

Contactpersoon

Laureen Geuther
Laureen Geuther
06 42 96 77 87 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Heiloo

Tags

financiële sturing

De ontwikkelopgave, het veranderde speelveld en het anticiperen op trends en behoeften legt een aanzienlijke claim op de organisatie om projecten voor te bereiden, afspraken te maken met marktpartijen, voortgang te bewaken en uitvoering te realiseren. Planeconomie speelt hierin een cruciale rol om de ontwikkelopgave van Heiloo in goede banen te leiden.

Onze oplossing gaat verder dan alleen maar advies geven over de grondexploitatie. Wij zorgen voor een optimale samenwerkingsvorm met marktpartijen en of geven strategische sturing aan de programmatische en financiële vraagstukken vanuit het perspectief van het totaal aan projecten. Een belangrijk aspect voor een succesvolle invulling is een intensieve afstemming tussen planeconoom en opdrachtgever. Voor de drie grote projecten Zuiderloo, Zandzoom en Boekelermeer is met drie planeconomen structurele planeconomische inzet geleverd. Daarnaast vervullen wij de rol van strategie en coördinatie voor het grondbedrijf op een zodanige wijze dat de dagelijkse gebiedseconomische werkzaamheden in de projecten continu worden gespiegeld aan het belang van het grondbedrijf. Zo geven wij invulling aan een robuuste financiële bewaking van en sturing op de totale grondportefeuille van de gemeente, leggen verbanden tussen beleid en projecten en maken wij keuzes en afwegingen inzichtelijk richting management en bestuur.

Simple Share Buttons