Duurzame aardwarmte voor complexen Groningse corporaties

Woningcorporaties Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters


Vraag aan ons
Toets of het aanbod van Warmtestad om 1.700 woningen aan te sluiten op het nog aan te leggen warmtenet juridisch, technisch en financieel haalbaar is.

Contactpersoon

Peter-Paul Smoor
Peter-Paul Smoor
06 21 55 09 29 | mail

Opdrachtgever

Woningcorporaties Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters

Tags

duurzame warmte

Warmtestad gaat beginnen met de realisatie van een duurzaam warmtenet in Groningen Noordwest met diepe duurzame aardwarmte als warmtebron. Volgens de planning wordt begin 2018 de eerste warmte geleverd. Met een geothermiebron en het warmtenet kan op termijn duurzame, betaalbare en lokale warmte worden geleverd aan meer dan 10.000 huishoudens en wordt jaarlijks een grote hoeveelheid CO2 bespaard. Voor een succesvol project is het nodig dat er voldoende schaalgrootte is en voldoende zekerheid dat in hoog tempo gebouwen worden aangesloten.

De vier grote woningbouwcorporaties in de stad Groningen (Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters), de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kregen een aanbod om het bestaande vastgoed op het warmtenet aan te sluiten.

Over Morgen heeft samen met VBTM advocaten het aanbod beoordeeld en de woningcorporaties hierover geadviseerd. In grote lijnen behelsde het voorstel gelijkblijvende kosten voor de corporatie, ontzorging als warmteleverancier, een verbetering van circa drie energielabelstappen en een lagere energierekening voor huurders.

Over Morgen heeft de jaarlijkse warmtetarieven beoordeeld en de demarcatieafspraken getoetst. Deze zijn vergeleken met de kosten die de corporaties gemiddeld jaarlijks kwijt zijn bij het onderhouden, beheren en vervangen van de huidige installaties voor het opwekken van warmte. Ook zijn de tarieven voor de huurders vergeleken met de huidige kosten voor warmte. Daarnaast zijn een aantal aanbiedingen op projectniveau getoetst en zijn de verschillende contracten beoordeeld. Op basis van hiervan is uiteindelijk unaniem besloten om de afnameovereenkomst te sluiten. Aansluitend hebben twee vastgoedondernemingen, Amvest en CBRE, ook getekend voor het aansluiten van drie flats.

Simple Share Buttons