Dorpsvisie Vroomshoop

Woningcorporatie Mijande Wonen


Vraag aan ons
Maak een dynamische en gedragen dorpsvisie voor de kern Vroomshoop.

Contactpersoon

Saskia Moolhuijzen
Saskia Moolhuijzen
06 14 35 21 36 | mail

Opdrachtgever

Woningcorporatie Mijande Wonen

Tags

gebiedsvernieuwing

Goede keuzes maken. Daar gaat het Woningbouwcorporatie Mijande Wonen om. Welke woningen moeten gerenoveerd? Welke woningen zijn geschikt voor duurzame aanpassingen? En is er voor deze aanpassingen voldoende draagvlak onder de bewoners?

Door middel van een Dorpsvisie Vroomshoop helpt Over Morgen Mijande Wonen bij het maken van deze keuzes. De uitwerking van de Dorpsvisie krijgt vorm in overzichtelijke kansenkaarten van het gebied en een concreet actieplan.

De Dorpsvisie Vroomshoop geeft Mijande de mogelijkheden om strategische keuzes te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de ‘harde’ kant van het beheer, waarin kansen voor duurzaamheid en bouwcondities een rol spelen. Ook de ‘zachte’ kant komt aan bod. Daarbij gaat het om de beleving van inwoners over de verschillende wijken en voorziening in Vroomshoop en mogelijke samenwerking met andere partijen op het gebied van bijvoorbeeld verduurzamen van de woningen. Daarom gaan wij ook het gesprek aan met lokale partijen, zoals ondernemers, de dorpsraad en de wijkagent. Tegelijkertijd is de bewonersenquête, onder alle Vroomshopers, een belangrijke bouwsteen om te komen tot een gedragen visie. Zo creëren we een integrale Dorpsvisie, waarin sociale, economische en bouwtechnische aspecten worden verbonden.

Simple Share Buttons