Actieplan centrum Hardenberg

Gemeente Hardenberg


Vraag aan ons
Begeleid het samenwerkingsproces om te komen tot een actieprogramma voor het centrum van Hardenberg.

Contactpersoon

Ruben Visser
Ruben Visser
06 14 97 30 77 | mail

Opdrachtgever

Gemeente Hardenberg

Tags

vitale centrumgebieden

Het centrum van Hardenberg is een belangrijke economische motor voor de regio. Samenwerkende partijen willen het winkelgebied versterken en toekomstbestendig maken. Het centrum moet een plek zijn voor meer dan alleen winkelen. Over Morgen heeft een analyse gemaakt van het economisch functioneren van het centrum, heeft het samenwerkingsproces getrokken en was penvoerder van dit actieplan.

De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) en de gemeente Hardenberg hebben het initiatief genomen voor een actieplan centrum Hardenberg. Het plan is samen met onder andere de Stichting Centrummanagement Hardenberg, Ondernemersstartpunt Hardenberg, Rabobank Vaart en Vechtstreek en de Kroonenberg Groep opgesteld. In het actieplan is een visie gegeven op het centrum in 2020. Vanuit dit perspectief zijn speerpunten benoemd die operationeel zijn uitgewerkt in concrete acties. Het samenwerken aan het actieplan was een vliegwiel voor duurzame samenwerking in het centrum. In het verlengde van het lanceren van het actieplan is in november 2015 de RetailDeal getekend door burgemeester Peter Snijders en minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Simple Share Buttons