Aardgasvrije hoogbouw Purmerend

Hemubo


Vraag aan ons
Ontwerp en bouw een aardgasvrij energieconcept voor twee galerijflats en maak de investeringskosten, onderhoudskosten en de energielasten voor de huurders inzichtelijk.

Contactpersoon

Peter-Paul Smoor
Peter-Paul Smoor
06 21 55 09 29 | mail

Opdrachtgever

Hemubo

Tags

duurzame warmte

Intermaris heeft de ambitie om haar complexen aan de Mercuriusweg te Purmerend energetisch te verbeteren in combinatie met het forse verlagen van de energierekening van de huurders. Uitgangspunt is daarbij een volledig aardgasvrij woningbouwcomplex waar elektrisch wordt gekookt. Over Morgen heeft binnen het samenwerkingsverband SCoop [1] de opties in kaart gebracht voorzien van de energetische prestaties en de gevolgen voor de woonlasten. Tevens heeft Over Morgen de Total Cost of Ownership (TCO) voor Intermaris inzichtelijk gemaakt.

Over Morgen presenteerde Intermaris twee verschillende duurzame aardgasvrije energieconcepten voor het opwekken van warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater. In het eerste concept blijven de woningen aangesloten op het warmtenet van Purmerend met als warmtebron de grootste biomassa warmtecentrale van Nederland. Hierin wordt warmte geproduceerd met houtsnippers afkomstig uit duurzaam beheerde bossen van Staatsbosbeheer. Als alternatief is een “all electric” individueel warmtepomp concept gepresenteerd.

De TCO gaf vervolgens voor beide energieconcepten inzicht in de totale kosten voor de woningbouwcorporatie gedurende de levensduur van de complexen. Dit betreft dus de investering, het jaarlijks onderhoud, de vervangingsinvesteringen en eventuele subsidies.

Intermaris kon op basis van de gepresenteerde gegevens een gedegen en onderbouwde keuze maken om het huidige systeem te verbeteren. Dit levert niet alleen voor Intermaris voordelen op maar ook voordelen voor haar huurders.

 

[1] SCoop staat voor Simpel Coöperatief. Dit team combineert de expertise van aannemer, installatie- en duurzaamheidadviseur, sociaal ontwerp en architect vanaf dag één. Scoop biedt een totaalpakket: duurzame woningverbetering inclusief de woonomgeving met al resultaat een technische, energetische én sociale verbetering. Bij elk project zijn de bewoners de start voor maatwerk. Het dagelijkse motto is: als je een beetje beter wil zijn wees competitief, als je exponentieel beter wil zijn wees dan coöperatief. SCoop is een samenwerking tussen Over Morgen, Hemubo Bouw, Kleinschalige Culturele Productie (KCP) en DOOR architecten. In 2014 renoveerde SCoop in Krimpen aan den IJssel 240 woningen voor woningcorporatie QuaWonen, in 2015 300 galerijwoningen in Soest voor Portaal en in 2017 wordt gestart met 360 galerijwoningen in Utrecht voor Mitros.

Simple Share Buttons