Zelforganisatie Over Morgen

Binnenkort komen er delegaties van een pensioenbeheerder en een adviesbureau bij Over Morgen kijken hoe wij invulling geven aan zelforganisatie. Voor ons is dat een heuglijk feit. Het betekent dat wij inmiddels een voorbeeld zijn voor anderen. Onze zoektocht naar een zelforganiserend bedrijf begon vijf jaar geleden ook met zo’n tripje.

Bij Over Morgen hebben we vanaf het begin het streven om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de medewerkers zelf neer te leggen. Zij voeren als programmamanager of adviseur complexe projecten in de ruimtelijke ontwikkeling en de energietransitie uit. Daarbij gaat het om het verzinnen van slimme strategieën om miljoenenprojecten tot een goed einde te brengen. Dus diezelfde medewerkers kunnen en willen ook prima een strategie bedenken en uitvoeren voor hun eigen organisatie. Vandaar dat we zijn begonnen met zelforganisatie, ook wel bekend als Sociocratie 3.0.

Rebelwise

Werken aan een optimale werkwijze binnen Over Morgen doen we in partnerschap met Rebelwise. Josje en Erik, de mensen achter deze organisatie, zorgen ervoor dat wij elementen uit Sociocratie 3.0 op de juiste manier kunnen passen, zodat ze passen bij onze organisatie en wij steeds beter ontdekken hoe wij optimaal kunnen werken, passend bij onze cultuur, doelen en ambities. Zo formuleren we langzamerhand steeds vaker drivers bij het maken van voorstellen en beslissen we hierover met consent besluitvorming.

Zelforganisatie brengt een beweging in gang

Het streven naar zelforganisatie, komt voort uit de ambitie om een ‘beweging’ in gang te zetten die continu bijdraagt aan een duurzamere samenleving en een goede ruimtelijke inrichting. Die beweging moet breed gedragen worden binnen het bedrijf en niet op de schouders rusten van enkele aandeelhouders of een centrale directie. Immers: als de organisatie steunt op een paar mensen, wordt de continuïteit heel kwetsbaar.

Vallen en opstaan

Bovenstaande overwegingen maakten dat wij begonnen met zelforganisatie. En die zelforganisatie is de afgelopen vijf jaar met vallen en opstaan gerealiseerd. Inmiddels zijn de rollen en verantwoordelijkheden van een traditioneel management bij de medewerkers zelf belegd. Die rollen hebben grappige namen als: salessjef, HR-held, kenniskoning(in), marketinggoeroe en spotcoördinator. De aandeelhouders van Over Morgen stellen aan het begin van het jaar nog een aantal targets over financiën en marktthema’s, maar de bedrijfsplannen, evenals de invulling daarvan komen bij de medewerkers zelf vandaan. Er is geen centraal management.

Jef Cumps- auteur van een boek over Sociocratie 3.0- kwam bij Over Morgen praten over zelforganisatie

We delen onze kennis

We zijn ons ervan bewust dat we er nog niet zijn en daar werken we dagelijks aan. Zelforganisatie moet geen doel op zich zijn, maar een logische ‘werkwijze van Over Morgen’. Maar we zijn ook trots op wat we al hebben bereikt. Die kennis en ervaring delen we het liefst ook met andere organisaties. Daarom nemen we jou graag mee in hoe deze zelfsturing vorm krijgt, wat er goed gaat en vooral wat er nog beter kan. Onze werkwijze gaan we in een serie blogs de komende tijd verder uitdiepen.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij van onze werkwijze leren? Kom vooral eens langs, de zelf gezette koffie staat altijd klaar!

Gepubliceerd: 08-10-2019