De structuurvisie 2.0: de online, interactieve 3D structuurvisie

Over Morgen is door de Gemeente Oud-Beijerland benaderd om gezamenlijk op een nieuwe manier invulling aan hun structuurvisie te geven. De interactieve online structuurvisie moest een platform worden, waarop de gemeente niet alleen haar concrete (toekomstige) projecten in 2D en 3D laat zien, maar ook haar beleidsvoornemens of zelfs haar vage wensen voor een gebied.

Hoewel het platform in eerste instantie gebruikt zal worden als structuurvisie, is de insteek om langdurig in gesprek te gaan met bewoners, maatschappelijke organisatie en marktpartijen.

De virtual-reality omgeving maakt het mogelijk om concretere projecten, uit bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma, weer te geven al waren ze al gerealiseerd. Zo kunnen leken op ruimtelijke ordening gebied op een gemakkelijke manier kennisnemen van de gedachten van gemeente of ontwikkelaars.

Daarnaast biedt de 3D structuurvisie de mogelijkheid om beleidsvoornemens en/of projecten op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld met bewegend beeld, geluid, online discussie en verwijzingen naar andere relevante informatie op het internet. De 3D structuurvisie vormt een platform waar mensen met elkaar in contact kunnen treden over belangrijke zaken. Daar waar de gemeente wel wat wil, maar nog niet precies weet wat, wordt de buitenwereld uitgenodigd te komen met plannen en initiatieven.

De reacties van de gemeenteraad over de allereerste 3D-structuurvisie van Nederland waren zeer positief. Nog niet eerder zijn gemeenteraad, inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden op dergelijke wijze betrokken bij het opstellen van een visie.

Met de 3D structuurvisie bereikte de gemeente een veel groter publiek dan in voorgaande jaren. Eén op de zeven Oud-Beijerlanders heeft de 3D structuurvisie bezocht. Bovendien ontving de gemeente ideeën en reacties van mensen die deze hoogstwaarschijnlijk via de traditionele kanalen niet hadden ingestuurd.

Structuurvisie heeft bijgedragen aan cultuurverandering
De ontwikkeling van de 3D structuurvisie heeft bijgedragen aan een cultuurverandering in de hele organisatie. Betrokken ambtenaren zijn gaan denken vanuit burgers. Ook de communicatie met de gebruiker kwam centraal te staan. Is het concreet genoeg wat we zeggen en is het de leek duidelijk wat we hiermee bedoelen? Het is zaak snel tot de kern te komen, bij verveling klikken gebruikers van het platform weg.

Op raadsvergaderingen zijn geen ellenlange verhalen voorgelegd, maar een filmpje van de wethouder, die zijn ideeën uiteen zet in een 3D model. Raadsleden konden vervolgens online stemmen.

De gemeente Oud Beijerland heeft de 3D structuurvisie zowel off- als online op unieke wijze onder de aandacht gebracht. Met facebook-advertenties, reclameborden, voorlich-tingscampagnes op scholen en een prijsvraag met als hoofdprijs een ballonvlucht boven de gemeente.