Herbestemmen is ‘hot’

Het woord ‘herbestemming’ is hot. Herbestemming verkoopt. En veel ontwikkelaars ontdekten dit na de crisisperiode. Het tekort aan woningen en de visie om binnenstedelijk het tekort op te vangen, maakt herbestemming interessant. Maar hoe maak je een herbestemming ook betekenisvol?

 

Ik zie hele bedrijventerreinen langzaam transformeren naar appartementencomplexen. Esthetisch valt hier nog wel wat op aan te merken. Toch is het zeker een oplossing om de grote woningnood in de steden te verkleinen. Ditzelfde gebeurt ook bij Rijks- en gemeentelijk erfgoed op veelbetekenende plekken binnen een stad of dorp. Oude gemeentehuizen aan een centraal plein, schoolgebouwen midden in een wijk met weinig voorzieningen, industriële complexen en winkeltjes in een historische dorpsstraat. Ze worden allemaal herbestemd tot woningen. Wie wil daar nu niet wonen?

 

Dat had ook anders gekund

Bij veel panden denk ik: dat had ook anders gekund. Nu wil ik zeker woningbouw niet afschrijven als een goede mogelijkheid voor herbestemming, soms is het de enige haalbare kaart. Maar wat heb je aan een schoolgebouw op een prachtige plek midden in een wijk, waar niets te beleven is? Wat heb je aan dat oude gemeentehuis, waar je niet meer in kan? Wat heb je aan een beschermd dorpsaangezicht, waar je ook niet effe kunt stoppen voor een drankje, of een kleine aankoop, omdat alle winkels en horeca nu woningen zijn?

 

Ik doe daarom een oproep. Beste gemeenten, ga voor een bestemmingswijziging, afgifte van een vergunning, of verkoop van eigen bezit eerst rond de tafel met de straat, buurt of wijk om te peilen wat hun droom is voor het pand. Zoek naar marktkansen. Werk in de geest van de Omgevingswet. Pak vervolgens een belangrijke rol in het realiseren van deze droom. Dat begint juist vaak bij het onmogelijk maken van woningbouw in het gehele pand. Ik zeg bewust het ‘gehele’ pand. Woningen in een ‘gedeelte’ van het pand leveren soms juist een belangrijke bijdrage in het rondrekenen van de businesscase om die droombestemming mogelijk te maken.

 

Een goede campagne is essentieel 

Maar hoe kom je dan tot die betekenisvolle herbestemming? Een goede campagne met een duidelijke en activeren boodschap richting potentiële initiatiefnemers is daarbij essentieel. Input hiervoor is onder andere de quick scan, die vooraf wordt uitgevoerd, waarin kaders en randvoorwaarden, doelen en ambities en de kracht van plek zijn vastgesteld. Na de campagne weet iedereen dat het pand beschikbaar is en welke voorwaarden gelden. Iedereen weet dat dit het moment is om je te melden, wanneer je van jouw idee werkelijkheid wilt maken. Niet alleen het pand, maar ook de omgeving komt positief in de spotlight. Dit is de plek waar het gebeurt! Daar moet je bij zijn. Een betere start kan een initiatiefnemer zich niet wensen.

 

Ik heb enkel herbestemmingen meegemaakt waar de campagne leidde tot een veelvoud van krachtige initiatieven. De slagingskans om tot een haalbare herbestemming te komen, die ook nog betekenisvol is voor haar omgeving, is zo aanzienlijk geworden.

 

Corneel werkt binnen Over Morgen aan de herbestemming van diverse objecten in Nederland, zowel als coach en adviseur. Een krachtige campagne maakt daar veelal onderdeel van uit. Wil je meer informatie over onze werkwijze en aanpak? Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd: 13-09-2018