De laatste tijd zijn wij druk bezig de mogelijkheden te verkennen van de Crisis- en herstelwet (Chw) voor projecten van onze opdrachtgevers en onze collega’s binnen Over Morgen. Een activiteit die tot dusver interessante mogelijkheden heeft opgeleverd. De verkenning is des te meer de moeite waard omdat de Crisis- en herstelwet per 25 april permanent is geworden en veel elementen worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

De Chw biedt sinds 31 maart 2010 mogelijkheden om eenvoudigere procedures te volgen, kortere beroepsprocedures (6 maanden) te doorlopen en op een veelvoud aan aspecten af te wijken van bestaande wetgeving. Inmiddels bestaan verruimde mogelijkheden voor de realisatie van projecten met hinderlijke milieucontouren, met een te korte bestemmingsplantermijn. Bijvoorbeeld bij uitnodigingsplanologie of een organische ontwikkeling en projecten waarin je wil experimenten in het kader van duurzaamheid, het bestrijden van de crisis en/of bevorderen van innovatie.

Naar onze mening een stap in de goede richting van de Rijksoverheid om innovatieve ideeën te stimuleren. Zonder dat daar door de overheid geld in hoeft te worden geïnvesteerd. Door het loslaten van regelgeving kunnen initiatieven van de grond komen in de ruimtelijke ontwikkeling. Wij pleiten daarom ook voor het stimuleren van innovatieve  ideeën, vooral daar waar een gebrek aan geld is.

Elk half jaar stelt het Ministerie van Algemene Zaken een nieuwe ‘tranche’ van de Chw vast. Hierbij worden nieuwe mogelijkheden vastgesteld en krijgen gemeenten de kans voor hun project afwijkingen mogelijk te maken van de bestaande regelgeving rondom ruimtelijke procedures en bouwvoorschriften.

Vraaggestuurd ontwikkelen 
Inmiddels is de 6e tranche in werking getreden. Op basis daarvan kan onder andere de gemeente Tynaarloo gaan experimenteren met flexibele bestemmingsplannen. Een onderdeel van het experiment is te onderzoeken of het mogelijk is zonder bestemmingen te werken, maar wel met regels en een verbeelding. De gemeente wil in het gebied ‘De Bronnen’ in eerste instantie 300 woningen ontwikkelen, met een mogelijke doorgroei naar 550 woningen. Mede gezien de huidige marktsituatie wil de gemeente door middel van uitnodigingsplanologie het vraaggericht bouwen stimuleren.Over Morgen helpt de gemeente bij deze vraaggestuurde ontwikkeling.

Organisch ontwikkelen
Voor de 7e  tranche, die inmiddels voor ligt bij de Raad van State, hebben wij namens de gemeente Culemborg haar Spoorzone kunnen aanmelden. Het betreft een innovatief experiment in het kader van organische ontwikkeling. Met de aanwijzing heeft het bestemmingsplan voor de Spoorzone straks een verlengde looptijd van 20 in plaats van 10 jaar. Voorwaarden voor de ontwikkeling zijn dat deze duurzaam en innovatief is en dat deze bijdraagt aan de bestrijding van de crisis.

Meanwhile strategy
Wij zijn ook bezig meanwhile strategies in te zetten, om locaties die langdurig niet tot ontwikkeling komen op een alternatieve manier in te vullen. Bottleneck daarbij is dat de periode voor tijdelijk anders bestemmen van vijf jaar te kort is partijen te interesseren te investeren in de locatie. Hiervoor gaat de Chw dit jaar ook uitkomst bieden. Straks is een tijdelijke bestemming voor tien jaar mogelijk. Wij hebben hier al op voorgesorteerd door een tijdelijke ontwikkeling privaat-en publiekrechtelijk mogelijk te maken in het centrum van Oud-Beijerland.

Nieuwe projecten
De  uiterlijke aanmeldingsdatum voor nieuwe projecten voor de 8e tranche is 1 oktober 2013. Dus mocht je op een project stuiten met hinderlijke milieucontouren, een te korte bestemmingsplantermijn omdat je organisch wil ontwikkelen. Of heb je een mooi experiment in het kader van duurzaamheid, het bestrijden  van de crisis en/of innovatie; meldt je bij ons en wij helpen je de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet te benutten.

 

Gepubliceerd: 05-09-2013