Ik ben op zoek naar wethouders die de komende 4 jaar willen ondernemen! Die graag aan de slag willen met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in hun gemeente.

Allemaal winnaars

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat onze bestaande woningvoorraad een essentiële rol speelt in de verduurzamingsopgave die we onszelf hebben opgelegd. Vooral oudere woningen zorgen voor veel CO2 uitstoot en onnodige verlies van warmte, comfort en energie. De overheid gaat het niet alleen lukken om de gewenste verbetering van deze woningen te realiseren en financieren. Samenwerken met bewoners, eigenaren en huurders van woningen vormt daarom een noodzaak. En uiteindelijk levert het iedereen wat op! Win-win dus en daarmee voor ondernemers een interessante markt om op in te spelen.

Procesinnovatie door ondernemerschap

De moeilijkheid zit het hem erin dat de genoemde meerwaarde van het verduurzamen van je woning niet op de korte termijn ontstaat. Eerst de investeringslasten en dan pas over een tiental jaren de lusten. Daarnaast bestaat er de complexiteit van de grote veelvoud aan mogelijke maatregelen. Bewoners weten niet meer waar ze uit moeten kiezen door de bulk aan websites, aanbieders en aannemers. En bovendien elkaar tegenspreken.

Voor de gemeente geldt dan weer; één woning gaat geen verscBvV Duurzaamheid 01 (1)hil maken in de duurzaamheidsambities. Er moet een zekere omvang en schaal ontstaan om echt CO2 verschil te realiseren; van 1 naar 1000 woningen per keer is de stap die gemaakt moet worden. Bezien vanuit de bewoner heeft dit grote voordelen: dit samen doen met je omgeving of buurt is vaak goedkoper, beter en leuker. Wel vraagt dit wat meer coördinatie en veelal professionele begeleiding.

Het transparanter en aantrekkelijker maken van deze processen is een uitdaging die thuishoort bij een goede onderneming. Ook het verbinden van individuele woningen naar een collectief is zaak van deze onderneming. Simpelweg om de benodigde omzet te creëren en schaalvoordeel te kunnen bieden en benutten. De gemeente heeft, gezien haar belang, rol en betrokkenheid bij een goede woningvoorraad haar aandeel in deze onderneming te nemen.

Duurzaam onderhoud BV

Door samen met bewoners/verhuurders, BvV Duurzaamheid 46 (3)gemeente en marktpartijen als heuse onderneming te gaan werken moet het lukken om de gewenste procesinnovatie te bereiken en over te gaan tot versneld verduurzamen en onderhouden van de bestaande woningvoorraad. Wie neemt welke rol in de BV?

  • Bewoners, te starten met de koplopers en ervaringsdeskundigen, vertellen het verhaal en inspireren andere bewoners en zorgen daarmee voor een constant groeiende en continue vraag.
  • De gemeente faciliteert in kennis, kunde en legt verbindingen en investeert in het stroomlijnen en optimaliseren van de benodigde processen
  • Marktpartijen nemen technische, bouwkundige maar ook organisatorische hobbels weg en zorgen dat individuele wensen worden verbonden tot een collectief waardoor benodigde oplossingen goedkoper, beter en sneller tot stand komen.

Aardig effect dat daarbij kan ontstaan is dat de lokale vraag naar onderhoud en verduurzaming van de woningen leidt tot meer lokale werkgelegenheid. Iedereen ontvangt waarde en daarmee ontstaat een Duurzaam onderhoud BV.

Samen ondernemen is risico’s delen

Een Duurzaam onderhoud BV starten neemt risico’s met zich mee, investeren aan de voorkant zal niet automatisch leiden tot gewenst rendement aan de achterkant. Het gaat niet altijd goed, leergeld moet betaald worden en politiek zal er mogelijk verantwoording afgelegd moeten worden. De risico’s zijn samen wel te nemen en de beheersen, los van elkaar kunnen zowel overheid, bewoners als marktpartijen dat niet. Beste voorbeeld in deze is dat het risico op voldoende afzet en omzet is afgedekt door de klanten onderdeel te maken van de onderneming.

De wethouder die bereid is om ondernemend te werk te gaan en zorgt dat risico’s samen met bewoners en markt worden genomen, is wat mij betreft spekkoper. Hij / zij kan over 4 jaar zeggen dat zijn woningvoorraad klaar is voor de toekomst!

Aan de slag

Ik ben ondernemer en heb in Den Haag ervaren hoe je een onderneming kan opzetten rond duurzaam onderhouden van de woningvoorraad. Ik wil deze kennis graag delen om samen met gemeente, marktpartijen en bewoners te zorgen dat er wordt overgegaan tot actie. Op basis van een goed plan van aanpak kan Duurzaam onderhoud BV er in iedere gemeente in een aantal maanden zijn.

Wethouders, U hoeft alleen maar te gaan ondernemen!

Gepubliceerd: 23-04-2014