Honigcomplex Nijmegen: meervoudig succes

Datum

01 / 2017

Contactpersoon

Corneel Jonkers
Corneel Jonkers
06 41 01 02 17 | mail

Tags

gebiedsvernieuwing

De laatste vrachtwagen rijdt weg en wordt door medewerkers uitgezwaaid. De fabriek sluit zijn deuren en wordt naar verwachting op korte termijn gesloopt. Zo leek het te vergaan met het Honigcomplex in Nijmegen. De crisis en een dure aankoop gooiden roet in de bouwplannen van de gedeelde eigenaren, gebiedsontwikkelaar BPD en de gemeente Nijmegen. BPD vroeg aan Over Morgen’s gedreven kwartiermaker Arie-Willem Bijl om te onderzoeken of een tijdelijke invulling van het pand mogelijk was, zogenaamde placemaking. Een termijn van 8 jaar huur maakte het voor ondernemers ook interessant om te investeren.

Vanaf het begin was het uitgangspunt een plek creëren die zichzelf financierde. Geen extra kosten voor de eigenaar en op termijn mogelijk een goede winst. Bij succes zou de nieuwe wijk Waalfront een levendige kern hebben, voordat de eerste bewoners er zich zouden vestigen. Een pittige opgave, zo leek het, omdat dit in Nederland nooit eerder was gerealiseerd.

Niet de kunstenaar, maar de ondernemer als eerste bewoner

Als een oud industrieel pand leeg komt te staan, is het vaak de lage huur (soms anti-kraak) en de inspirerende omgeving die veel creatievelingen/kunstenaars aantrekt om zich juist daar te vestigen. Vaak wordt zo’n uitgangspunt als basis genomen om een dergelijk pand tot opleving te brengen. Over Morgen heeft laten zien dat een andere benadering mogelijk is door eerst in gesprek te gaan met ondernemers. Geïnteresseerden met kansrijke ideeën werden geholpen om hun business plan rond te krijgen. Vervolgens is gekeken naar de ideale combinatie van bedrijven. Het idee was om een broedplaats te creëren voor ondernemers, die elkaar stimuleerden het maximale uit zichzelf te halen. Er is niet vastgehouden aan standaard huurcontracten, maar is gekeken naar huidige en toekomstige mogelijkheden voor de ondernemer. Zo kregen ondernemers de ruimte om zichzelf te bewijzen en te investeren, zonder het risico van een wurgcontract.

Sociaal ondernemerschap

Zo’n constructie leverde veel creativiteit en succesvolle bedrijfsvoering op. Veel bedrijven binnen het Honigcomplex hebben werknemers in dienst of in opleiding, die normaal gesproken weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Onder andere bij Stadsboom, een leerwerkbedrijf, waar Jarno en zijn vrouw Lonneke maar liefst 25 man aan het werk hebben, allen met hun eigen verhaal. Met passie en doorzettingsvermogen werken zij tot wel 80 uur in de week om een bedrijf neer te zetten. Zij bieden persoonlijke aandacht, vakmanschap, structuur en veiligheid voor de jongeren. Veel van hun leerlingen maken zich het ambachtelijke vak van houtbewerken eigen en stromen uit naar andere bedrijven. En dat allemaal met een beperkt budget, omdat ze als particulier bedrijf niet in aanmerking komen voor alle standaard potjes.

Binnen de korte tijd dat de nieuwe opzet van het Honigcomplex bestaat, heeft het al veel landelijke bekendheid verworven. Onder andere door het merk Made in Nijmegen, een kwaliteitslabel met eigentijdse en onalledaagse producten, voor en door lokale makers. Veel van deze producten worden gemaakt binnen het concept De Smeltkroes. Daar kun je een ruimte huren om je vakmanschap uit te oefenen, of je bedrijf op te starten. Op de begane grond bevinden zich vele etalages, waar allerlei zelf geproduceerde producten worden tentoongesteld. Sommige zelfs nu met internationale bekendheid zoals de Dutch Bycle Centre, een twintigtal bedrijven die zich op een of ander manier bezighouden met fietsen. Je kunt hier dan ook bijna elke fiets kopen; van ligfietsen, tot fietsen met zonnecellen. Ieder zichzelf respecterende fietsenproducent weet inmiddels dit bruisende en innovatieve netwerk te vinden en maakt er maar al te graag deel van uit. Het Honigcomplex is een broedplaats voor samenwerking, innovatie en start-ups.

Grijp je kans, Nijmegen

Je zou denken dat de missie is geslaagd. Zo ver is het nog niet. Momenteel wordt vooruit gekeken naar 2021, wanneer vooralsnog de sloopplannen klaarliggen. Er wordt nu hard gezocht naar oplossingen, want één ding is duidelijk: dit complex is een groot succes en lijkt niet aan tijdelijkheid onderhevig te zijn. Het is inmiddels meer dan placemaking. Met zo’n 130 ondernemers heeft het Honigcomplex een toegevoegde waarde voor de gemeente Nijmegen zowel op economisch, sociaal als maatschappelijk gebied. De gemeente Nijmegen heeft nu de kans een deel van de ondernemers in het nieuwe Waalfront te behouden en gezamenlijk de doorontwikkeling van het gebied op te pakken.

Simple Share Buttons