De afgelopen en komende dagen zijn we ter plaatse in gesprek met Chinese bedrijven over elektrisch vervoer. We onderzoeken of Over Morgen een bijdrage kan leveren met onze kennis op het gebied van duurzaamheid en laadinfrastructuren. Met deze blog geven we een korte blik op wat we dagelijks meemaken.

Weken voor onze reis, begonnen de berichten me al op te vallen: “700.000 mensen sterven elk jaar in China door de directe gevolgen van luchtvervuiling”. Als je googlet op smog China zie je plaatjes waarvan je verwacht dat ze overdreven zijn, of genomen op tijdstippen waarop de smog op z’n ergst is. Helaas is de werkelijkheid redelijk in lijn met de schrikbeelden die je op de plaatjes ziet.

smog in Shenzhen

 

 

 

 

 

 

In Shenzhen heb je het gevoel dat je continu door een grijs filter staart. Shenzhen is een subtropische stad, maar de zon is vrijwel altijd verborgen achter wat in eerste instantie een wolkendek lijkt, maar bij navraag een dikke smoglaag blijkt. Na een dagje buiten, prikkelen je ogen en keel van de scherpe dampen. Toch is iedereen behoorlijk positief over de luchtkwaliteit in Shenzhen. Die is veel beter dan in de echte grote steden in China zoals Shanghai en Bejing.

Ik merk dat ik ontdaan ben bij de gedachte dat honderden miljoenen mensen zich verplicht de hele dag in hun eigen afval moeten wentelen. De associatie met de terechte verontwaardiging over onze onverzorgde bejaarden dringt zich aan me op. Hier gaat het niet om onregelmatig onverschoonde luiers, maar om mensen die zich niet kunnen onttrekken aan de drek uit rokende kolenschoorstenen midden in de stad.

50 kilometer lang rijd ik nu al door een eindeloos landschap van troosteloze torens, bouwkranen, fabrieken en wegen. Alles bedekt onder een grauwsluier van smog. Dit is niet alleen een ecologische ramp, dit is een humanitaire ramp en het is naïef om te denken dat dit ons niet aan gaat. Eens te meer besef ik dat we in onze zoektocht naar toenemende welvaart, nimmer en nooit concessies mogen doen aan het belang van ons welzijn.

Onze grootste kracht ten opzichte van China is onze focus op kwaliteit van leven. Elektrisch vervoer draagt hier in grote mate aan bij. Elektrische auto’s hebben geen lokale uitstoot en zijn duurzamer dan hun fossiele broers. Maar ook gaan elektrische auto’s ons helpen bij onze energietransitie, omdat we er duurzame energie in op kunnen slaan. Met deze opslag wordt een van de grote problemen van duurzame energieopwek ondervangen. Zo kunnen we in de nabije toekomst die vieze kolencentrales gaan sluiten en krijgt de hele wereld de beschikking over Hollandse luchten!

Gepubliceerd: 20-11-2014