Gebiedsontwikkeling is een term die wat mij betreft in een lang rijtje containerbegrippen geschaard kan worden en geen mens feitelijk meer wat zegt. Te breed om iets te duiden. Te ingeburgerd om niet meer te gebruiken. Pogingen om er toch nog wat van te maken (nieuwe stijl, organisch) ten spijt.

“En wat doe jij eigenlijk?”
Regelmatig doe ik verwoede pogingen om op een gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
verjaardag uit te leggen wat voor werk ik nu eigenlijk doe als gebiedsontwikkelaar. Mijn laatste poging was op de verjaardag van mijn dochter. Een accountant was benieuwd en dit resulteerde in de volgende opsomming:

  • Specialist, op ongeveer elk thema dat je kunt benoemen binnen de ruimtelijke ontwikkeling, zodat je met creatieve oplossingen kunt komen;
  • Strateeg, die vanuit de overdaad aan inhoud een heldere en verfrissende koers kan bepalen;
  • Beleidsmakelaar, door ervoor te zorgen dat beleidsambities elkaar versterken in een programma en te besteden centjes werkelijk renderen;
  • Dompteur annex regisseur, zodat iedereen meedoet en het tempo klopt;
  • Acrobaat, het is immers een soort van koorddansen de hele dag…..
  • Kameleon, omdat je elke kleur aan moet kunnen nemen om betrokkenen te begrijpen en hun ideeën een plek te geven in het geheel;
  • Vertaler, tussen mensen die in de basis in dezelfde taal spreken, maar elkaar niet begrijpen.

Helder niet waar? De betreffende accountant haalde een pilsje voor me en gaf vervolgens een opsomming van zijn type klanten en de werkzaamheden die hij zoal voor hen deed. Confronterend overzichtelijk bleek zijn wereld… Dit leidde bij mij tot de vraag; wat is nou de kern van wat ik dagelijks doe?

Oplossingen komen vanzelf
Interessant is dat in alle rollen die ik benoemde het gaat over verschillen in abstractieniveaus, beleving en de zoektocht naar aan succesvolle interactie. Het identificeren van dillema’s is in de gebiedsontwikkelingspraktijk al lastig genoeg. Het vakmanschap zit hem in het adresseren van de aanleiding.

gebiedsontwikkeling nieuwe stijl feestjeEen oplossing aanreiken zal het probleem negen van de tien keer vergroten. Het gaat om het creëren van een situatie waarin mensen elkaars belangen zien, begrijpen en realistisch kunnen waarderen. Alleen dan kunnen slimme oplossingen ontstaan en vooruitgang worden geboekt. Aan welke  knoppen je hiervoor moet draaien  verschilt op elke plek en op elke dag. Leg dat maar eens uit op een verjaardag!

De laatste ronde
De verjaardag nadert zijn einde, ik zoek de accountant nog even op voor een laatste poging. Hoe maak je ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk waar mensen waarde aan hechten? Dat doe ik door iedereen die daarin een bijdrage kan leveren te identificeren, een plek te geven en aan elkaar te verbinden daar waar hun belangen elkaar raken. Ruimtelijke ontwikkeling is hier vooral het effect van en niet de aanleiding.

Gebiedsontwikkeling is volgens mij vooral het benoemen, verbinden en benutten van concrete kansen in de maatschappij die samen een waardevolle ruimtelijke impact hebben.

Gepubliceerd: 26-09-2014