De gemeente Den Haag haalde afgelopen week de krant met de nieuwe nota Stadsnatuur. Als een van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland zet Den Haag fors in op natuur en biodiversiteit in de stad. Groen moet niet meer alleen een fijnere leefomgeving opleveren voor de mens, maar ook een thuis bieden aan soorten die het goed doen in de stad. Een mooi voorbeeld van natuur-inclusief ontwikkelen van de openbare ruimte!

Het Haagse college zet in op het verbeteren van het groenblauwe netwerk door de stad en het opstellen van een natuurkansenscan bij nieuwe ontwikkelingen en inrichting van de openbare ruimte. De stad moet meer ruimte bieden voor soorten als de pinksterbloem, dagpauwoog en de egel, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer schuilplekken en helder stadswater.

Mandy: Deze nota Stadsnatuur is een goede stap om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Steden worden steeds belangrijker voor de natuur; in tegenstelling tot wat we vaak denken, namelijk dat je de natuur alleen buiten de stadsgrenzen vindt, zijn er steeds meer soorten insecten en vogels die we juist vaker in de steden vinden dan in het landelijk gebied.

Om de biodiversiteit te vergroten is het belangrijk om bij het aanleggen van groen in de stad niet alleen te denken aan de mogelijkheden voor recreatie of aan de stedenbouwkundige aanblik. Leg je het groen in de openbare ruimte slim aan, als gevarieerde biotoop met veel inheemse planten, dan maak je de stad aantrekkelijk voor insecten en zangvogels, naast de duiven en meeuwen die het vooral goed doen in een stenig landschap. Mooi voorbeeld uit Den Haag is het aanleggen van een brede, divers ingerichte groenstrook naast de trambaan. Zo gebruik je de bestaande ruimtelijke structuren in de stad en leg je letterlijk een groene loper uit van bijna 30 kilometer.

Als adviseurs bij Over Morgen kijken we dagelijks met een brede, integrale blik naar de leefomgeving. Natuur en biodiversiteit spelen daarbij steeds vaker een belangrijke rol, bijvoorbeeld in onze aanpak voor klimaatadaptatie en gebieds- en omgevingsvisies.

Gepubliceerd: 19-08-2020