De Omgevingswet in het theater

Datum

11 / 2016

Contactpersoon

Tjakko Dijk
Tjakko Dijk
06 24 54 46 38 | mail

Tags

omgevingswet & omgevingsvisie

Hoe medewerkers met elkaar de kansen van de Omgevingswet benutten

Donderdag 17 november vond de Dag van de Omgevingswet in het Veurtheater in Leidschendam-Voorburg plaats. Dat de Omgevingswet en de kansen die het biedt leeft, bleek wel uit de ruim 100 gemeentelijke medewerkers die aanwezig waren. Deze dag was de afsluiting van een heuse roadshow om de gemeente bewust te maken van de grote veranderingen die er aan zitten te komen door de implementatie van de Omgevingswet.

Het jaar 2019 lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. Inmiddels staan we op de drempel van 2017 en daarmee komt de implementatie van de Omgevingswet dichter- en dichterbij. Over Morgen begeleidt gemeenten bij het veranderproces richting een voortvarende implementatie. Dat doen we door inspiratiesessies te organiseren, pilots te starten, maar ook door bijvoorbeeld een roadshow te begeleiden. Zo ook in Leidschendam-Voorburg waar door middel van een roadshow de hele organisatie wordt klaargestoomd voor de komst van de Omgevingswet.

img_1071

Het afgelopen half jaar hebben we de gemeente Leidschendam-Voorburg begeleid om bewustwording te creëren kriskras door haar organisatie heen. Op basis van een zestal thema’s (integraal werken, vergunning & handhaving, digitalisering & dienstverlening, gebiedsontwikkeling, plannen & procedures en personeel & organisatie) zijn bijeenkomsten georganiseerd voor alle doelgroepen. Zo zijn de kansen en gevolgen van de wet op interactieve wijze verkend met teamleiders, managementteam, college en raad.

Per thema zijn koplopers benoemd die als ambassadeur van hun thema aan de slag zijn gegaan. Met de koplopers hebben we de essentie van de Omgevingswet gedeeld die zij vervolgens kunnen verspreiden binnen de gemeente. In een organisatiebrede inspiratiebijeenkomst in mei heeft collega Co Verdaas de deelnemers de Omgevingswet laten ervaren. Met de teamleiders hebben we aan de hand van aspecten als communicatie, politiek en digitalisering geïnventariseerd wat zij nodig hebben om het veranderproces goed te kunnen laten verlopen. Met de raad hebben we het gehad over de veranderingen in het bestuurlijke afwegingsproces onder de Omgevingswet. Met het MT hebben we tenslotte de kansen en risico’s van het veranderproces geïnventariseerd.

img_1064

Als slotstuk was er de Dag van de Omgevingswet. Tjakko Dijk en Paul den Otter begeleidden de roadshow en waren dagvoorzitter. Tijdens deze dag waren de koplopers aan zet om door middel van creatieve sessies de aankomende veranderingen nogmaals onder de aandacht te brengen. Dit varieerde van toneelstukjes en TED-talks tot aan een lokale versie van de RTL-Late Night show. In de middag stond een casus over de herontwikkeling van een leegstaande fabriek op het programma. Deze casus stond onder leiding van Arie-Willem Bijl. De Dag van de Omgevingswet rondt de roadshow af en is tegelijkertijd het begin van een nieuwe fase. Het jaar 2016 stond in het teken van de inspiratie- en bewustwordingsfase en in 2017 zal een stap verder worden gezet. Met een plan van aanpak wordt een koers bepaald, overzicht gecreëerd en vooral geëxperimenteerd met pilots. Leidschendam-Voorburg heeft een belangrijke stap gezet!

Hoe staat uw gemeente ervoor?

Raak ook geïnspireerd en bekijk hier het impressiefilmpje van de Dag van de Omgevingswet in Leidschendam-Voorburg.

Simple Share Buttons