Samen werken aan de toekomst van de gemeente

In deze tijd hebben veel gemeenten de mond vol van co-creatie, participatie en actief burgerschap. Allemaal termen die impliceren dat bewoners of ondernemers veel in de melk te brokkelen hebben bij het bepalen van de toekomst van de gemeente. Maar het is meer regel dan uitzondering dat de gemiddelde structuurvisie met name beschrijft hoe de gemeente vindt dat de toekomst er uit moet zien in plaats van haar burgers.

Wat nu heel vaak het geval is, is dat de overheid een behoefte heeft en deze niet baseert op marktanalyse. De gemeente formuleert deze behoefte als gemeenschappelijke doelstelling en nodigt vervolgens iedereen uit om aan deze doelstelling mee te werken. Deze aanpak kent een fundamentele weeffout.

Als je wilt co-creëren, als je wilt laten participeren of adviseren, dan doe je dat vanuit een wederkerige relatie. Je gaat met elkaar om de tafel zitten: wat heb jij voor behoefte? En wat heb ik voor behoefte? En waar gaan we vanuit die behoeften met elkaar punten op de horizon zetten?

 De structuurvisie als middel in de samenwerking

Het opstellen van de structuurvisie is bij uitstek een proces waar marktgerichte co-creatie vorm kan krijgen. Nu gebeurt co-creatie veel bij afgebakende projecten, waar mensen zich opeens een mening moeten gaan vormen over een probleem dat de overheid ervaart. Veelal zonder het kader en de doelstelling te kennen.

Co-creatie geïsoleerd tot zo’n afgebakend stukje is voor gemeentelijke bestuurders namelijk niet zo bedreigend en risicovol als dat mensen over de volledige breedte van het gemeentelijke beleid mogen meepraten. Toch is dat laatste van groot belang in het functioneren van de gemeentelijke organisatie van de toekomst. De gemeente biedt een platform waar iedereen, over alles, altijd mee mag praten.

In Oud-Beijerland heeft men de maatschappelijke dialoog rondom de structuurvisie aangewakkerd. Door de inhoud van de structuurvisie zo laagdrempelig mogelijk te maken en als online eparticipatie platform uit te voeren. Op deze manier kan iedereen, altijd met elkaar en de gemeente in gesprek treden. Ook is de gemeente met de structuurvisie de boer op gegaan. In gesprek met raadsleden, interactieve sessies met scholieren en zaterdags op de markt zijn enkele van haar activiteiten. De structuurvisie geeft ruimte voor marktinitiatieven; plekken waar iets moet gebeuren, maar nog niet duidelijk is wat.

Vanuit haar focus op de markt en co-creatie heeft Oud-Beijerland gekozen voor een nieuwe vorm voor de structuurvisie.

Gepubliceerd: 24-02-2014