“De vereniging Vogelwijk Energie (k) houdt op woensdagavond 2 oktober in het Maris College Houtrust een thema-avond met als centrale vraag: Hoe maken we de Vogelwijk Energieneutraal? Gastspreker Hermijn Wijffels, ex topman bij Rabobank en nu hoogleraar Duurzaamheid Universiteit Utrecht en voorzitter van de SER”. (bron: www.vogelwijkonline.nl)

Dit bericht lees ik met trots omdat dit laat zien wat er wordt bereikt als je duurzame koplopers in hun kracht zet. Aan de hand van dit voorbeeld vertel ik meer over duurzame koplopers in Den Haag en waarom deze mensen zo belangrijk zijn voor het halen van het doel ‘Den Haag CO2 neutraal in 2040’.

Koplopers denken in resultaat
In mijn vorige blog vertelde ik over het fundament van de Haagse aanpak. Een van de drie pijlers in het fundament is het starten van de aanpak met duurzame koplopers. Vogelwijk Energie (k) is een groep van bewoners die zich koploper mag noemen. Een aantal jaar geleden wilden de bewoners uit de wijk een afgeschreven windmolen adopteren en hebben dat voor elkaar gekregen. Eneco, gemeente, financiers en de wijk inclusief scholen zijn gemobiliseerd en het is gelukt: de windmolen draait nog steeds en is een van de best renderende binnen Eneco en daarmee ook voor de bewoners.

Er is hierbij nooit gedacht vanuit verschillende belangen, risico’s of politiek. Er is altijd gedacht in resultaat. Koplopers denken in resultaten en willen dat bereiken. Dat maakt koplopers waardevol en zorgt ervoor dat naast veel denken er vooral ook wordt gedaan in de stad. Een rol die ze overigens ook goed past want het gaat immers om hun eigen woning en directe leefomgeving en dan wil je resultaat zien.

Koplopers kunnen de boodschap het beste brengen
Ik durf er veel geld op in te zetten dat als de Gemeente of Eneco het voorstel had gedaan om de windmolen in handen te geven van bewoners het niet was gelukt. “Er zijn wel meer belangen in het spel” of “Eneco zal er wel beter van worden” zijn dan gedachten die bewoners snel krijgen. Het simpele feit dat een ‘soortgenoot’ iets aan je vertelt maakt de boodschap op voorhand al meer geloofwaardig. Daarom is het zo waardevol dat koplopers het verhaal vertellen aan hun buurt- en wijkgenoten. Er is vertrouwen en dat straalt uit en zorgt voor draagvlak. En als iedere bewoner bijdraagt aan de doelstelling ‘CO2 neutraal’  gaan we echt meters maken.

Maar: koplopers kunnen het (nog) niet alleen
Ook koplopers hebben hulp nodig en vragen daar vaak ook om. Vaak is het koploperschap vrijwilligerswerk en een investering in eigen tijd. Soms is het nodig om wat werktijd toe te kunnen voegen. Betrokken professionele partijen kunnen helpen door tijd te investeren en kennis en kunde in te brengen. In het geval van de windmolen kan meegedacht worden over het verdienmodel of de juridische constructies rondom de exploitatie. Belangrijk aandachtspunt hierbij is: help, maar neem niet over. Koplopers willen dingen zelf ervaren om van te leren, als we dat gaan overnemen slaat het initiatief per direct dood. Iets zelf ervaren is vaak waardevoller dan als iemand iets voor je doet. Het gezegde ‘van je eigen fouten leer je het beste’ gaat ook hier op. Ik heb gezien dat koplopers na het maken van fouten alles uit de kast halen om dat niet nog een keer te doen. Ze zijn gebrand op resultaat: ‘Die windmolen zal draaien…’

Het zelf laten ervaren van koplopers vraagt de professional de inhoud los te laten en te sturen op proces, de 2de pijler van de Haagse aanpak, daarover meer in volgende blog uit deze serie.

Gepubliceerd: 30-09-2013