Blijvend in gesprek met de stad

De gemeente Oud-Beijerland wil na de positieve ervaringen met de online 3D structuurvisie het platform blijvend “in de lucht” houden. Ze wil één centrale plek op het net creëren waar mensen met de gemeente en elkaar in gesprek kunnen over ruimtelijke ontwikkeling. Dit vereist dat het internetplatform, nog meer dan nu het geval is, uitnodigt om ideeën te geven en vragen te stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ervaringen en meningen van bewoners een prominente plek te geven.

Het laatste inzicht in ruimtelijke ontwikkeling
Actuele ruimtelijke ontwikkelingen krijgen een plek op de site. Projectleiders bloggen over de laatste ontwikkelingen binnen hun projecten. Planningen, vergunningen en andere vastgestelde documenten worden op de site gedeeld en mensen kunnen hun vragen/meningen kwijt. Niet alleen de gemeente zet projectinformatie op de site, maar ook particuliere ontwikkelaars kunnen hun plannen kenbaar maken. Voor een aantal projecten is dat al gebeurd. Concrete vastgoedontwikkelingen zijn als landmark in het online 3D model van de gemeente opgenomen, met links (of verwijzingen) naar de projectsites van de ontwikkelaar zelf. Op deze manier wordt vorm gegeven aan inspraak en kunnen bijvoorbeeld woningzoekenden ook kennis nemen van het nieuwbouwaanbod.

De structuurvisie ligt ten grondslag aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De 3D online structuurvisie blijft dan ook het naslagwerk waarin geïnteresseerden zich in kennis kunnen stellen van het hoe en waarom van ruimtelijke ontwikkelingen.

Het online platform wordt ook een citymarketing tool. Niet alleen projecten, maar ook markante plekken of ontwikkelingen in de gemeenten kunnen online onder de aandacht gebracht worden.

Wat kan nog meer: interactieve beleidsvorming
De aanpak van Oud-Beijerland is een voorbeeld van hoe gemeenten op laagdrempelige wijze, continu in contact kunnen zijn met hun inwoners over ruimtelijke onderwerpen. Het is een aanpak die aansluit bij de hedendaagse praktijk van actief burgerschap en participatief ontwikkelen.

De trend die Oud-Beijerland inzet kan nog verder doorgetrokken worden. De techniek van de 3D online structuurvisie maakt het in theorie mogelijk om aan de structuurvisie met grote groepen mensen invulling te geven. Dit geldt zowel binnen het ambtelijk apparaat als in de samenleving.

Ook is het mogelijk om de structuurvisie regelmatig aan te passen aan de laatste stand van zaken. Nu gebeurt dit eens in de 10 jaar. Echter door grote ontwikkelingen of wijzigingen bij te houden in de 3D online structuurvisie kan op ieder moment, met een druk op de knop inzicht gegeven worden in de laatste stand van zaken.

De online 3D structuurvisie is door Oud Beijerland met name ingezet als communicatiekanaal voor de gemeente. Het platform kan echter meer dan nu het geval is, opengesteld worden voor andere gebruikers. Bijvoorbeeld door buurtverenigingen, wijkraden of individuele bewoners te laten communiceren over hun projecten in de buurt. Zo wordt de stad online gebouwd door de mensen die er wonen en werken.

Gepubliceerd: 18-04-2014