Elektrische auto’s blijven op veel gebieden nog achter bij hun oliegestookte tegenhangers. Veel kritische kanttekeningen zijn vooralsnog terecht. Toch zijn investeringen van marktpartijen en overheden elke euro waard. 

Kritische kanttekeningen

Elektriciteit als aandrijving voor auto’s is niet nieuw, maar de laatste jaren weer sterk in opmars. In veel artikelen in vakbladen en kranten voert de “downside” van elektrisch rijden de boventoon. Niet onterecht natuurlijk. Elektrische auto’s hebben een beperkte actieradius (al is die vele malen groter dan de gemiddelde Nederlandse reisafstand) en ze zijn duur in aanschaf. Er is nog onduidelijkheid over standaarden en restwaarden en het aantal beschikbare modellen is niet om over naar huis te schrijven. Deze nadelen maken, dat het succes van de elektrische auto zich tot op heden beperkt tot enkele duizenden exemplaren op een nationaal park van 7,8 miljoen motorvoertuigen. Daarbij wel opgemerkt dat in het afgelopen jaar het aantal elektrische voertuigen bijna is verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. Met zeer veel dank aan de Opel Ampéra.

Tanken uit het wegdek?

De laadpalen die op dit moment her en der in ons straatbeeld verschijnen, zijn nodig om EV bezitters zonder eigen terrein te voorzien van een laadvoorziening in de openbare ruimte. Die laadpalen staan eigenlijk alleen maar in de weg en de gereserveerde parkeerplekken zijn veel autobezitters een doorn in het oog. Het realiseren van publieke laadpalen is echter geen doel op zich, maar een middel om de groei van elektrisch vervoer aan te wakkeren. Bij grote aantallen elektrische voertuigen ontstaan er verdienmodellen, die aanleiding geven tot nieuwe laadtechnieken die minder beslag leggen op onze openbare ruimte. Misschien “tanken” we straks batterijen bij uitwisselstations, laden we bij een centrale voorziening in een fractie van een gemiddelde tankbeurt, hebben we batterijen die in een mum van tijd opgeladen zijn of laden we middels spoelen in de infrastructuur.

Doorpakken

Wat we meemaken is de ontwikkeling van een nieuwe technologie, een bijbehorend marktmodel en alle imperfecties die daar in een prematuur stadium bij horen. Vergeleken met de levensloop van de brandstof aangedreven auto, kijken we bij de ontwikkeling van het elektrische voertuig echter naar een klein wonder. De laatste jaren gaat de ontwikkeling van elektrisch vervoer met een overdonderende snelheid, maar we zijn er nog niet.

Ondanks de negatieve kanttekeningen hoop ik dat marktpartijen en overheden blijven investeren in elektrisch vervoer tot er een volwassen techniek en rendabel marktmodel gerealiseerd is. Op individueel voertuigniveau heeft elektrisch vervoer nog z’n nadelen, de voordelen op systeemniveau zijn zo groot dat het een stevige investering van overheid en bedrijfsleven rechtvaardigt.

Voordelen op systeemniveau:

  • Elektrische voertuigen stoten op lokaal niveau geen, of veel minder, vervuilende stoffen uit. Ook zijn ze een stuk stiller dan ’normale‘ auto’s. Met name in dichtbevolkte gebieden zijn dit voordelen die het leven in de stad een stuk aangenamer kunnen maken.
  • Elektrische voertuigen kan je vullen met duurzaam opgewekte stroom en auto’s op conventionele brandstoffen niet. Dit heeft grote voordelen op het gebied van CO2 uitstoot.
  • Elektrische voertuigen kunnen gebruikt worden om duurzaam opgewekte stroom tijdelijk op te slaan en die later weer aan het net terug te leveren. Dat is een belangrijke oplossing voor duurzame energie. Je kunt de wind immers niet naar believen aan en uit zetten.

Elke euro waard

We moeten blijven investeren in elektrisch vervoer om de techniek en marktmodellen tot volle wasdom te laten komen. Dit gaat resulteren in nieuwe voertuigen die de vergelijking met conventionele auto’s kunnen weerstaan, maar vooral gaat het leiden tot nieuwe mogelijkheden om onze samenleving schoner en duurzamer  te maken.

Of de elektrische auto de strijd gaat winnen van de auto op biogas of waterstof is niet interessant. De ervaringen die we nu opdoen zullen vast aanleiding geven tot allerhande hybride vormen van aandrijving.

Ons gezamenlijk belang ligt in het creëren van mogelijkheden voor een betere toekomst. De investeringen die we plegen in elektrisch vervoer zijn daarom elke euro waard.

Gerwin blogt op persoonlijke titel. Ten tijde van deze blog is hij zich aan oriënteren op de aanschaf van een EV.

Gepubliceerd: 25-08-2012