Practise what you preach!

Doe zelf ook wat je verkondigt. Over Morgen begeleidt een groot aantal prachtige duurzame projecten voor haar opdrachtgevers. Haagse wijkaanpak, haalbaarheidsonderzoeken voor de opstart van lokaal duurzame energiebedrijven en diverse business cases voor lokale energieopwekking. Maar als je CO2 kunt besparen bij je opdrachtgever, dan kan dat ook intern!? Daarom heeft Over Morgen haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd op basis van een zorgvuldig opgestelde carbon footprint. Uniek?  Zeer zeker. Een benchmark is nog niet voorhanden, wij worden de benchmark voor onze sector!

Carbon footprint van Over Morgen

Basis van onze doelstelling is dat we zoveel mogelijk dingen willen gebruiken die niet opgaan of anders gezegd hernieuwbaar zijn. Dat is onze missie. We beginnen met het einddoel voor ogen – een klimaat neutraal Over Morgen. Om dit doel te bereiken is nog veel te doen, net als bij onze opdrachtgevers, maar het gaat stap voor stap.

Het begin is inmiddels gemaakt. Op basis van een zorgvuldig opgestelde carbon footprint bleek al snel dat het autogebruik de grootste CO2 –uitstoter is en hier een snelle klap kan worden gemaakt. We gaan meer carpoolen, dringen benzine- en dieselverbruik terug door ‘Het Nieuwe Rijden’ te adopteren, de banden vaker op spanning te zetten en vaker dan nu te kiezen voor het OV. De traditionele autoleasemandjes worden aangevuld met plug-in hybride en vol-elektrische auto’s. Binnenkort verschijnen dan ook de eerste oplaadpunten op de Kievietsmeent in Ede.

Enthousiasme bij iedereen
Dit initiatief is vanuit de medewerkers gekomen, bottom up! De financiële meevallers worden gedeeld. Dan snijdt het mes aan twee kanten en gaan ook, naast de intrinsiek en moreel gedreven collega’s, de financieel duurzaam gedreven collega’s overstag. De rest volgt dan vanzelf. Ook hier stap voor stap.

Het autogebruik pakken we gelijk aan. Foto’s van carpoolende medewerkers en boardcomputer-verbruikgegevens worden al op de Yammer gedeeld. Enthousiasme ontstaat en wordt versterkt. Ook voor de aankomende jaren zijn er al ideeën ontstaan; PV-privé, vergroening van de toeleveranciersketen, paperless office en volledig biologische lunches.

Over Morgen is onderweg naar een klimaat neutrale organisatie. Geïnitieerd vanuit de medewerkers, mogelijk gemaakt door de werkgever. Ik ben trots dat ik hieraan mag meewerken!

Gepubliceerd: 10-10-2013