Zie jij klimaatadaptatie als een van de grootste uitdagingen en kansen van deze tijd? Wil jij je inzetten voor een duurzame leefomgeving en het versnellen van klimaatadaptatie bij overheden en private partijen?

Dan is Over Morgen op zoek naar jou!vacature


Wat voor een collega zoeken wij?


Werken aan klimaatadaptatie wordt steeds urgenter voor gemeenten, andere overheden en private partijen. Over Morgen biedt relevante en passende diensten om dit aan te jagen, partijen met elkaar in verbinding te brengen en de praktijk in goede banen te leiden. We hebben meer opdrachten dan collega’s, daarom zijn we op zoek naar mensen met dezelfde passie.

Wij zoeken een gedreven medior/senior adviseur klimaatadaptatie. Jij helpt onze opdrachtgevers om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Je bent er van overtuigd dat we dit met elkaar moeten doen: strategen en uitvoerders, bestuurders en professionals, publieke en private partijen en maatschappelijke organisaties. Dat een langetermijnvisie moet samengaan met acties vandaag. En dat we klimaatadaptatie niet los kunnen zien van andere opgaven, zoals de Omgevingswet, energietransitie, milieu-opgaven en woningbouw.

Jij bent de verbindende schakel tussen de vraag van de opdrachtgever en de opgave en je zorgt ervoor dat jouw visie en advies zo passend en effectief is, dat hij buiten wordt waargemaakt. Denk aan het vormgeven en leiden van risicodialogen, het opstellen en implementeren van uitvoeringsagenda’s, het concretiseren van koppelkansen met de omgevingswet, energietransitie en gebiedsontwikkeling. Je neemt routines niet voor kennisgeving aan, maar verkent nieuwe wegen.Wat ga je bij ons doen?

Samen met provincies, gemeenten, waterschappen, regionale samenwerkingsverbanden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en financiële instellingen ontwikkel je strategieën voor klimaatadaptatie. Denk daarbij aan:

 • Risicodialogen
 • Uitvoeringsagenda’s
 • Regionale en lokale adaptatiestrategieën
 • Gebiedsateliers
 • Impact risk assessment
 • Ontwerpvraagstukken waar klimaatadaptatie een onderdeel van is

Je werkt in projectteams bestaande uit verschillende disciplines waarbij projecten een kop en een staart hebben.
Dit doe je in de ‘Over Morgen stijl’: wij pakken klimaatadaptatie niet sectoraal op, maar in nauwe samenhang met de energietransitie, Omgevingswet en integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Je pakt bovendien de ruimte om je eigen ideeën vorm en invulling te geven.

Lees hier de brochure over onze werkwijze en lees hier een interview waarin jouw toekomstige collega Maarten Verkerk onze visie op klimaatadaptatie uiteen zet.

Bij wie ga jij impact hebben?

Je gaat als adviseur aan de slag bij regionale en lokale overheden, regio’s, projectontwikkelaars en private partijen in heel Nederland en eventueel ook buiten de landsgrenzen. Over Morgen richt zich niet alleen op de vakdisciplines waar klimaatadaptatie nu vaak wordt opgepakt – water en riolering – maar juist ook op disciplines als gebiedseconomie, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en het sociaal domein.Wat heb jij te bieden?

Om succesvol te kunnen zijn in deze rol verwachten we dat je voldoet aan de volgende criteria:
• Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in een sector gerelateerd aan klimaatadaptatie en hebt ervaring in het werken in programma’s
• Je hebt een aantoonbaar netwerk bij decentrale overheden, woningcorporaties, nutsbedrijven en/of projectontwikkelaars, bij voorkeur in het ruimtelijke domein, stedenbouw, (landschaps)architectuur en/of klimaatadaptatie.
• Je wilt werken aan de verduurzaming van onze leefomgeving, hebt daar een eigen visie op en geeft daar invulling aan.
• Je bent communicatief sterk en een goede spreker.
• Je hebt advieservaring.
• Je bent in staat projecten zelfstandig uit te voeren.
• Je kunt goed sturing geven aan junioren binnen een projectteam.
• Je bent in staat klimaatadaptatie in duurzame gebiedsontwikkeling in te brengen en weet voor het doorrekenen gebruik te maken van ingenieursbureaus.

Wat bieden we jou?
Wij hebben een open, informele bedrijfscultuur waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en waarin we graag met elkaar meedenken. Je voelt je snel onderdeel van de organisatie. Wij werken zelforganiserend en alle medewerkers hebben een ondernemende instelling. Er wordt hard gewerkt bij Over Morgen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor wat we doen. Tegelijkertijd maken we bewust tijd voor (digitale) kennissessies, (virtuele) vrijdagmiddagborrels en meer leuke activiteiten. Onze thuisbasis is een voormalige zeepfabriek in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Deze plek is goed bereikbaar met het OV. Vanwege corona werken we uiteraard momenteel vooral thuis.


Wie zijn wij?

Over Morgen is een snelgroeiend adviesbureau met ongeveer 90 adviseurs en onderdeel van Arcadis Nederland. Over Morgen werkt op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Ons doel is impact te maken voor een duurzame leefomgeving. We bedenken en realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is wat Over Morgen drijft. Wij werken zowel voor de gevestigde orde als voor nieuwkomers in de publieke en private sector in Nederland. De thema’s waaraan wij werken zijn o.a.: zonne- en windenergie, de Omgevingswet, gebiedsvernieuwing, vastgoed, de warmtetransitie, energie & klimaat, duurzame mobiliteit en gebiedseconomie. Het gebruik van innovatieve werkwijzen en data is altijd een belangrijk onderdeel in onze adviezen. Daar waar mogelijk werken we integraal aan vraagstukken.

Vanuit verschillende invalshoeken werken er op dit moment zo’n 10 adviseurs aan klimaatadaptatie, in combinatie met andere opgaven in de leefomgeving. We hebben veel ambitie om te groeien en op dit thema nog meer impact te maken. Bij Over Morgen werken wij op verschillende schaalniveaus aan klimaatadaptatie, van bouwblok tot (metropool)regio, in het landelijk en stedelijk gebied. De markt vraagt in toenemende mate om Over Morgen-skills: lef, doortastend en verbindend en dat vanuit een passie voor de toekomstbestendige leefomgeving.


Wat krijg je daarvoor?

Wij hebben een open, informele bedrijfscultuur waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en waarin we graag met elkaar meedenken. Je voelt je snel onderdeel van de organisatie. Wij werken zelforganiserend en alle medewerkers hebben een ondernemende instelling en leveren hun bijdrage aan Over Morgen. Er wordt hard gewerkt bij Over Morgen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor wat we buiten doen. Tegelijkertijd maken we bewust tijd voor (digitale) kennissessies, (virtuele) vrijdagmiddagborrels en andere leuke activiteiten. Onze thuisbasis is de voormalige zeepfabriek in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Deze plek is goed bereikbaar met het OV en ligt op loopafstand van het treinstation. Uiteraard werken we vanwege corona momenteel vooral thuis.

Arbeidsvoorwaarden

Bij ons heb je impact. In ruil daarvoor krijg je van ons:

 • Een goed salaris, passend bij je kennis en ervaring;
 • Duurzame mobiliteitsregeling;
 • Pensioen;
 • Bonusregeling;
 • Laptop en telefoon;
 • Volop kansen om jezelf te blijven uitdagen in het vak.Ga jij deze uitdaging aan?

Stuur dan je cv met motivatie naar info@overmorgen.nl. Heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op via 033 303 68 00 en vraag naar Maarten Verkerk.