Actueel.

Ontvang maandelijks onze nieuwste berichten

Maurits Materman
Over Morgen blogt

Thema energietransitie op najaarscongres VVG

Het thema energietransitie krijgt binnen het ruimtelijk domein steeds meer aandacht, zo ook bij gemeentelijke grondbedrijven. Afgelopen woensdag was het jaarlijkse najaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven waar dit thema centraal stond. Waar in de afgelopen jaren veel aandacht werd …
Lees meer

Over Morgen blogt

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker

In Utrecht is motie 99 aangenomen in de raad. Deze motie gaat over samen Stad maken. Een uitvloeisel daarvan is het Stadsinitiatief door de zwerm van Utrechtse Ruimtemakers. Doel hiervan is om te komen tot gelijk speelveld voor lokale initiatieven …
Lees meer

Nieuws

Duurzame businesscase voor Het Hof

Het Hof van Cartesius in het Werkspoorkwartier in Utrecht gaat begin 2017 van start. Het Hof is een ware circulaire proeftuin, waar ruimte is voor kruisbestuiving, creativiteit, circulair ondernemen en ontmoeting. Het Hof wordt een groene buiten werkplek waar creatieve, …
Lees meer

Nieuws

Samenwerking nieuwbouwwijk Hardenberg beklonken

De samenwerking tussen Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg, om zo de nieuwbouwwijk Marslanden ll te gaan ontwikkelen, is een feit. De partijen hebben (financiële) afspraken op hoofdlijnen gemaakt voor de realisatie van circa 1.000 woningen (Hoofdlijnenakkoord), maar hebben niet …
Lees meer

Nieuws

Managen van resultaten voor grondexploitaties

De afgelopen jaren is er veel geschreven over verandering bij gebiedsontwikkeling in Nederland. Economische malaise, een kritische consument, een omslag in het financieringsklimaat en trends als internetshoppen zijn kenmerken van een veranderende context. Ontwikkelingen worden kleiner en vraaggestuurd, kennen een …
Lees meer

Nieuws

Over Morgen sluit raamovereenkomst met Provincie Utrecht

Voor de periode 2016-2019 hebben de provincie Utrecht en Over Morgen een raamovereenkomst gesloten voor deelname aan het Expertisenetwerk financieringsconstructies binnenstedelijke ontwikkeling. Dit netwerk heeft als doel om een aangeboden casus van advies te voorzien en een flinke stap voorwaarts …
Lees meer

Over Morgen blogt

Darwinisme in de planeconomie

De grondexploitatie is het thuisland van de planeconoom. Jarenlang was dit de veilige (advies-)haven van de planeconoom. Echter het vakgebied van de planeconomie is zich versneld aan het ontwikkelen. Met de brede introductie van het residueel rekenen in het vorige …
Lees meer

Nieuws

Van onzekerheid naar beheersbare zekerheid

De gemeente Molenwaard staat voor de complexe opgave van de transformatie van het sociale domein, zoals de decentralisatie van zorgtaken. Daarnaast is de maakbaarheid van het ruimtelijk domein een illusie gebleken. Wat betekent dit voor de realiteit van ruimtelijke ontwikkelingen …
Lees meer

Nieuws

Waardering voor het grondbedrijf met slecht weer

Maurits Materman en Bram van Uden zetten in het blad ‘Grondzaken In de Praktijk’ uiteen hoe er een heldere toekomstbestendige koers gevaren kan worden op de vastgoedmarkt. Een koers welke de weg vrij maakt voor het afwaarderen van gronden en …
Lees meer

Nieuws

Miljoenenhulp Overijssel lijkt aan veel gemeenten voorbij te gaan

Het aanbod van de provincie Overijssel om alle onverkoopbare grond van gemeenten over te nemen, lijkt te laat te komen voor gemeenten die hun verlies al hebben genomen. Negen van de tien Overijsselse gemeenten – waaronder gemeente Hardenberg – hebben …
Lees meer

Nieuws

Lovend Juryrapport voor “Bredaas grondbeleid”

De Rekenkamer Breda heeft eind 2013 de prijs ‘de Goudvink’ voor het beste rekenkamerrapport in 2013 ontvangen voor het rapport “Bredaas grondbeleid”. Het juryrapport is zeer lovend over het onderzoek. Onder meer wordt gesteld dat het rapport ‘een goed handelingsperspectief biedt …
Lees meer

Nieuws

Masterclass: Slim verdiend!

Financiële strategieën van overmorgen. De ruimtelijke ontwikkeling van Over Morgen verschilt van die van vandaag. De gebruikelijke aanpak leidt niet meer tot hetzelfde resultaat. In de nieuwe realiteit moeten we antwoorden geven op vragen die we onszelf nog niet eerder …
Lees meer

Over Morgen blogt

De financiële wederopstanding van grondbedrijven?

Gemeentelijke grondbedrijven verkeren in zwaar weer en kampen met forse afwaarderingopgaven en oplopende verliezen in grondexploitaties. De financiële reserves staan onder druk of zijn zelfs niet meer aanwezig om (in één keer) schoon schip te maken. Er wordt dus gezocht …
Lees meer

Simple Share Buttons