Actueel.

Ontvang maandelijks onze nieuwste berichten

Mark Verbeet
Nieuws

Van wildgroei naar planmatig laadnetwerk

Op 23 juni gaf onze collega Mark Verbeet tijdens de netwerkbijeenkomst van het Programma Slimme & Gezonde Stad van het Ministerie van I&M een pitch over de Strategische Plankaart Openbaar Laadinfrastructuur. Veel openbare laadpalen in Nederland worden op dit moment …
Lees meer

Nieuws

Elektrisch rijden; hoe scoort uw gemeente?

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin het huidige laadnetwerk per gemeente is voorbereid op de vraag naar elektrisch rijden nu en in de nabije toekomst. Dit heeft geresulteerd in een benchmark van alle gemeenten in Nederland op …
Lees meer

Over Morgen blogt

Belastingplan jaagt transitie naar elektrisch rijden juist aan!

Vorige week kwamen de eerste ingrediënten van het nieuwe belastingplan van staatssecretaris Wiebes en de gevolgen voor de fiscale bijtellingstarieven voor auto’s naar buiten. Sindsdien is er discussie ontstaan over de effecten hiervan op de opmars van elektrisch rijden. Wat …
Lees meer

Nieuws

Kavelatelier in De Vlierlanden succesvol

Het moment van kiezen was daar voor de geïnteresseerden in een kavel in De Vlierlanden in Ommen. Na de ontwerpsessies eind vorig jaar en de individuele vervolggesprekken met geïnteresseerde kavelkopers werd het tijd om iedereen ook echt een plek te …
Lees meer

Nieuws

Provincie Overijssel helpt bij uitrol laadinfrastructuur

Uit onderzoek van Over Morgen blijkt dat er de komende jaren een groeiende behoefte ontstaat aan openbare laadpalen in Overijssel. Provincie Overijssel ondersteunt daarom zes gemeenten in Overijssel met een subsidiebijdrage voor de plaatsing van openbare laadpalen voor elektrische auto’s. …
Lees meer

Nieuws

EV-roadshow smaakt naar meer

Op 3 – 4 – 5 november jl. heeft het EV-team van Over Morgen met 24 gemeenten (96%) in Overijssel gesproken over de ins & outs van elektrisch vervoer en (openbare) laadinfrastructuur. Er is gekeken naar de EV-opgave waarmee elke …
Lees meer

Nieuws

Elektrisch rijden ‘hot’ in Overijssel

Welke wensen en behoeften hebben gemeenten als het gaat om de realisatie van openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s? In Overijssel helpt Over Morgen alle gemeenten met de inventarisatie hiervan. In november wordt een heuse “E-roadshow” georganiseerd, waarbij onze elektrisch vervoer …
Lees meer

Nieuws

Enthousiaste zelfbouwers in Ommen

Samen met de gemeente Ommen geeft Over Morgen vorm aan de nieuwe woonwijk Vlierlanden. Een wijk die vraaggestuurd en gefaseerd, samen met bewoners ontwikkeld wordt. Kortom, gebiedsontwikkeling nieuwe stijl bij uitstek. Op 10 juni hebben 200 geïnteresseerden uit Ommen hun …
Lees meer

Over Morgen blogt

Van compromissen en conflicten naar coalities

Eind juni werd ik op het congres van de Vereniging van Grondbedrijven getriggerd door spreker Henk Ovink van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Hij claimde dat we in Nederland het polderen verleerd zijn in ruimtelijke ontwikkeling. Ik heb even …
Lees meer

Over Morgen blogt

Mosterd na de maaltijd

OK. Het is me gelukt. Ik heb mij net als vele journalisten, regeringstegenstanders en anders positivisten geworsteld door het veel besproken rapport van Winsemius “Vertrouwen in Burgers”. De inkt is net droog, maar wat mij betreft al weer achterhaald. Wat …
Lees meer

Over Morgen blogt

Herverkaveling: van huilen komt ruilen!?

Complexe eigendomssituaties vragen om nieuwe instrumenten. Herverkaveling is één van de kansrijke nieuwe instrumenten voor het faciliterend grondbeleid van gemeenten. Ervaringen uit het buitenland beloven dat projecten eenvoudiger en goedkoper worden. Geldt ook voor Nederland dat van huilen vervolgens ruilen …
Lees meer

Simple Share Buttons