Actueel.

Ontvang maandelijks onze nieuwste berichten

Erik Tissingh
Over Morgen blogt

Brengt Kopenhagen mij aan het twijfelen?

Deze dagen zijn we met een groep van 11 betrokken vakmensen – projectmanagers van een aantal gemeenten, een gemeentelijk stedenbouwkundig supervisor, iemand van de omgevingsdienst en adviseurs Over Morgen –  in Kopenhagen om te kijken hoe hier duurzame gebiedsvernieuwing tot …
Lees meer

Nieuws

Energievisie gemeente Winterswijk

Op 29 juni heeft de gemeenteraad de Energievisie voor Winterswijk vastgesteld. Het doel van deze visie is simpel: in 2030 moet Winterswijk energieneutraal zijn. Dat betekent dat er in 2030 in de gemeente alleen nog 100% schone, veilige en gezonde …
Lees meer

Over Morgen blogt

Het jaar van de zon

Jan Terlouw zei ooit eens: alle energie en leven komt van de zon. Met olie gebruiken we de zon van tien duizend jaar geleden. Waarom gebruiken we niet gewoon de zon van nu? Immers, zonne-energie die in één uur de …
Lees meer

Nieuws

Organische gebiedsvernieuwing omarmt door raad

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stemde eerder deze week in met een moderne ontwikkelingsstrategie voor de gebiedsvernieuwing van Klein Plaspoelpolder. De ontwikkelstrategie voorziet in een flexibele aanpak en doordachte financiële fasering. Hierdoor ontstaat maximale ruimte voor inhoudelijke keuzes van raad en …
Lees meer

Over Morgen blogt

Vergeten we niet het waarom van de Omgevingswet?

De Omgevingswet. Bejubeld door vriend en vijand om z’n nieuwe denken over de rol van inwoners, overheid en bedrijfsleven. We gaan meemaken met de vaststelling van de zogenaamde AMvB’s later dit jaar in de 2e Kamer of iedereen vasthoudt aan …
Lees meer

Nieuws

Zutphen start zonneveld op voormalig sportveld

De gemeente Zutphen is een stap dichterbij een zonneveld op het voormalig sportveld Noordveen. In 2017 wordt er met de bouw begonnen. Geïnteresseerde burgers en ondernemers kunnen investeren in het zonneveld. Dus heb je zelf geen ruimte op je dak …
Lees meer

Over Morgen blogt

Dem Deutschen Volke

Deze zin staat op de gevel van de Reichstag: het Duitse Parlement. We hebben ons gedurende een bezoek aan Berlijn verdiept in hoe ‘dem Deutschen Volke’ de gebiedsvernieuwing en stadsontwikkeling van Berlijn organiseert. En ja, er is voor ons Hollanders …
Lees meer

Nieuws

Fietsen over de A4

8 oktober organiseert de provincie Zuid-Holland de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. Over Morgen verzorgt deze dag een presentatie over de totstandkoming van het W4 project: een integrale gebiedsontwikkeling waarbij de A4 is verbreed en verdiept is aangelegd. W4 staat …
Lees meer

Over Morgen blogt

Omgevingswet raakt goede snaar

Maar ‘it ain’t over till the fat lady sings’ “Kwaliteit dwing je niet af met regels, dat ontstaat in de harten van mensen.” Dit was de treffende kern van PvdA-kamerlid Albert de Vries bij het wetgevingsoverleg over de Omgevingswet. En …
Lees meer

Over Morgen blogt

Educatie door zonneparken

Een zonnepark is geen functie waar we ons voor moeten schamen, die we moeten verbergen en die niet gezien mag worden. Zonnevelden kunnen juist aangewend worden om de energie-transitie in Nederland verder te brengen; ze kunnen meer opleveren dan alleen …
Lees meer

Over Morgen blogt

De ladder van de duurzame verstedelijking de deur uit!

“De ladder voor duurzame verstedelijking is ingericht voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt.” In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt deze beschrijving gehanteerd. De …
Lees meer

Nieuws

Zutphens sportpark wordt zonneveld

Het voormalig sportpark Noordveen in Zutphen is door de gemeente Zutphen aangewezen als geschikte locatie voor een zonneveld. Het 3,5 hectare grote terrein ligt al jaren braak. Het college van B&W heeft het plan van aanpak 13 januari jongstleden vastgesteld en …
Lees meer

Over Morgen blogt

Het dubbele gezicht van de postcoderoosregeling

Sinds 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderoosregeling in werking. Deze regeling geeft een forse financiële stimulans om grootschalige zonnevelden – zoals we die wel in Duitsland kennen – ook in Nederland mogelijk te maken. Sinds de inwerkingtreding van de …
Lees meer

Nieuws

Postcoderoosregeling krijgt opnieuw steun

Sinds 1 januari 2014 is de zogenaamde postcoderoosregeling in werking. Deze regeling geeft een forse financiële stimulans om grootschalige zonnevelden – zoals we die wel in Duitsland kennen – ook in Nederland mogelijk te maken (klik hier voor meer uitleg …
Lees meer

Nieuws

Participeren vanaf dag één

In Leidschendam-Voorburg is Klein Plaspoelpolder nu nog een gebied met leegstaande kantoren, gemeentewerf, afval-brengstation en zelfs een betoncentrale. De komende jaren zal dit gebied transformeren naar een aantrekkelijk verblijfsgebied met woonfunctie en veel groen en water. Met een visie die …
Lees meer

Nieuws

Laatste kans! Meld je aan voor de workshop A13/A16

Wist je dat er 298 ideeën of meningen door burgers zijn gepost op de projectwebsite A13/A16? En wil je weten wat de site bezoekers van deze vorm van eParticipatie vinden? Kom dan naar de workshop “Eerste eParticipatie tijdens planstudie Rijkswaterstaat …
Lees meer

Nieuws

Duizenden bezoekers eParticipatie site A13/A16

Wist u dat de projectwebsite www.a13a16rotterdam.nl al 3.611 unieke bezoekers heeft in zes weken tijd? De universiteit Utrecht onderzoekt het gebruik van de website. Wilt u weten wat de bezoekers vinden van de eParticipatie? Kom dan naar de workshop “Eerste eParticipatie …
Lees meer

Nieuws

Burgerparticipatie bij A13/A16

19 Juni is de Landelijke Omgevingsmanagementdag en Over Morgen is er bij. Met een tweetal workshops. De eerste workshop wordt gegeven door Erik Tissingh van Over Morgen en Ronald Driessen van Rijkswaterstaat. De vraag die centraal staat is of er nu écht …
Lees meer

Nieuws

Meer mogelijk dan opgenomen in de Publicatie hernieuwbare energie op braakliggende terreinen

De provincie Gelderland heeft een handreiking geschreven aan Gelderse gemeenten rondom kansen voor hernieuwbare energie op braakliggende terreinen (handreiking Tijdelijks Anders Bestemmen). De handreiking bevat interessante wetenswaardigheden over onder andere zonnevelden. De genoemde positieve ontwikkelingen rondom de zonnevelden onderschrijven we …
Lees meer

Nieuws

Veel belangstelling voor visualisatie N18

Dinsdag 11 maart is door Rijkswaterstaat een informatieavond voor bewoners georganiseerd over de N18, waarbij gebruik werd gemaakt van een 3D model van de toekomstige N18. Over Morgen in Beeld heeft dit model gemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer …
Lees meer

Over Morgen blogt

Boodschap aan de nieuwe gemeentelijke coalities

“Are we wasting a good crisis?” Toen in 2006 de vastgoedmarkt begon te voelen dat er geen sprake was van een tijdelijke dip en vanaf 2009 eigenlijk iedereen in Nederland wel merkte dat we te maken hadden met meer dan …
Lees meer

Nieuws

Zonnevelden leveren nu wel geld op

In 2014 wordt – als onderdeel van het Energieakkoord – de fiscale wetgeving rondom het ‘lokaal opwekken van zonne-energie’ aangepast. Onderzoek van Over Morgen heeft aangetoond dat met deze aanpassing grootschalige zonnevelden nu ook in Nederland rendabel worden. In Duitsland …
Lees meer

Over Morgen blogt

We hebben meer Duitse invloed nodig!

Burgerparticipatie op de oost-west as: Duitsland, Nederland en Engeland geeft een heel duidelijk antwoord. Europa is één! Ja dat zal ongetwijfeld de toekomst blijken te zijn, maar slechts een paar honderd kilometer naar het westen en naar het oosten blijken …
Lees meer

Simple Share Buttons