Actueel.

Ontvang maandelijks onze nieuwste berichten

Co Verdaas
Nieuws

Essay: De Nationale Omgevingsvisie

Featured Video Play Icon

Wat zijn de ervaringen en welke kennis is tot nu toe opgedaan over de Omgevingsvisie? Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reflectie in de vorm van een essay op wat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zou moeten …
Lees meer

Over Morgen blogt

Iedereen zijn eigen strandje

  Ik tik deze column op het strand. Neen, ik ben niet op vakantie, ik zit op het strandje bij ons huis aan de Waal. Sinds een paar weken woon ik in een oude steenfabriek, een Rijksmonument, buitendijks gelegen, net …
Lees meer

Over Morgen blogt

Energietransitie: een makkie voor nieuwe kabinet

Tijdens onderhandelingen is het goed gebruik niets naar buiten te brengen. Hooguit mompelt men iets over ‘goede hoop hebben’ en ‘dat het lastig is’, et cetera. Logisch, het opbouwen van vertrouwen is immers cruciaal en dat doe je met elkaar. …
Lees meer

Nieuws

Bestuurlijke aftrap KIBO door minister Schultz

Op dinsdag 13 december werd Het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) bestuurlijk afgetrapt door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die haar eerste reactie heeft gegeven op de samenwerkingsovereenkomst, “Een goed en slim gebruik van de ondergrond …
Lees meer

Over Morgen blogt

Lang leve onze fouten en mislukkingen

Woensdag 14 september had ik de eer moderator te zijn van de Nacht van de Leefomgeving in Pakhuis De Zwijger. Tijdens deze bijeenkomst werd de Balans van de Leefomgeving 2016 aangeboden aan Minister Schultz van het Ministerie van I&M. Het …
Lees meer

Over Morgen blogt

Drie thema’s voor gebiedsontwikkeling

In de uiteenlopende projecten waar ik bij betrokken ben, ervaar ik de oprechte zoektocht van diverse overheden om – in de geest van de Omgevingswet – met de omgeving in dialoog te gaan en daadwerkelijk aan co-creatie te doen. Standaard …
Lees meer

Over Morgen blogt

De Omgevingswet: en nu?

De nieuwe Omgevingswet is ook door de Eerste Kamer omarmd. De invoering ervan is dus een gegeven, al zal dat nog maar weinigen verrassen. De discussie over de implicaties van de Omgevingswet is natuurlijk al volop gaande: het raakt aan …
Lees meer

Nieuws

Omgevingskwaliteit; feit of fictie?

Donderdag 7 april is Co Verdaas als spreker te gast bij de expertmeeting “omgevingskwaliteit | feit of fictie”, georganiseerd door het brabants kenniscentrum kunst en cultuur. Co vertelt als één van de grondleggers van het gedachtegoed  achter de Omgevingswet over …
Lees meer

Nieuws

Flevoland start met nieuwe Omgevingsvisie

Op donderdag 5 november opende gedeputeerde Jaap Lodders het Atelier Flevo-perspectieven aan het Stationsplein in Lelystad. In dit Atelier wordt de komende maanden de eerste stap gezet van de Omgevingsvisie Flevoland, een nieuw strategisch plan voor de leefomgeving. De provincie …
Lees meer

Nieuws

Omgevingswet en bedrijventerreinen

14 oktober vindt het Nationaal BT Congres plaats in Tilburg. Co Verdaas geeft tijdens dit congres een masterclass over de Omgevingswet. Het Nationaal BT Congres gaat over de economie van de werklocatie, of het nu een traditioneel bedrijventerrein is of …
Lees meer

Nieuws

Kwartiermaken in de polder

In het Buijtenland van Rhoon wordt 600 hectare natuur en recreatiegebied ontwikkeld in het kader van de dubbeldoelstelling economie en leefbaarheid van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Deze opdracht voert de provincie Zuid-Holland uit voor het Rijk. 3 kwartiermakers gaan van …
Lees meer

Nieuws

Ondertekening bestuursakkoord omgevingswet

Onder leiding van Co Verdaas is de afgelopen maanden gewerkt aan een akkoord waarin het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO)  en de Unie van Waterschappen (UNIE) afspraken hebben gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. Het …
Lees meer

Over Morgen blogt

Omgevingswet: impuls voor de lokale democratie

Het kan bijna niemand zijn ontgaan, maar de Omgevingswet komt eraan. Door middel van symposia, zogeheten roadshows, artikelen, et cetera, wordt bij toekomstige gebruikers onder de aandacht gebracht wat de Omgevingswet gaat betekenen. Natuurlijk gaat het daarbij over het instrumentarium, …
Lees meer

Over Morgen blogt

Ruimtelijke ordening: de tijd van strepen en pijlen is voorbij

Ruimtelijke ordening is een vak met vele gezichten. Het raakt aan ontwerpen, financiën, programma’s, wetten en instrumenten, processen, et cetera. Los van de vraag bij welke invalshoek u zich het meeste thuis voelt, voor mij is het ook altijd een …
Lees meer

Nieuws

Co Verdaas verbindt de Omgevingswet

Co Verdaas is – door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, VNG en Unie van Waterschappen – aangesteld als bestuurlijk verkenner voor de implementatie van de Omgevingswet. De ontwerp-Omgevingswet bevindt zich momenteel in een cruciale fase, en ligt in …
Lees meer

Over Morgen blogt

Duurzame 100: vergeet de macht niet!

Prachtig initiatief van Trouw: de duurzame top 100. Deze agendeert, signaleert, inspireert en biedt een prachtig podium aan mensen die zich inzetten voor een betere wereld. De top 100 biedt ook goed inzicht in het palet aan ideeën en bijdragen …
Lees meer

Nieuws

14 mei: seminar Woningbouw onder leiding van Co Verdaas

Op 14 mei organiseert Building Business een seminar met topsprekers over woningbouw, onder voorzitterschap van Co Verdaas, associate van Over Morgen. Waar mogen, als de markt de komende jaren weer aantrekt, woningen gebouwd worden? Wat wordt de woningvraag in de komende tien jaar, kwalitatief …
Lees meer

Simple Share Buttons