Omgevingswet warmtetransitie

Joey: Samen werken aan de nieuwe NOVI

Na de zomer wordt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. De NOVI is de Rijksvisie op de volledige tastbare leefomgeving, van lucht tot ondergrond en van woningbouw tot natuur. Het toekomstperspectief wordt een inspiratiekader en aanjager voor decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en ook voor Over Morgen. Adviseur Joey Engelen volgde het webinar De NOVI – werken…